menusearch
javapro.ir

♨️ جلسه پنجم - کلاس JTextArea در جاوا

جستجو
جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ | ۱۱:۳۱:۱۱
۱۳۹۶/۳/۴ پنج شنبه
(4)
(0)
♨️ جلسه پنجم - کلاس JTextArea در جاوا
♨️ جلسه پنجم - کلاس JTextArea در جاوا

فهرست جلسات آموزش گرافیک در جاوا

جلسه اول | معرفی Swing در جاوا

جلسه دوم | کلاس JButton در جاوا

جلسه سوم | کلاس JLabel در جاوا

جلسه چهارم | کلاس JTextField درجاوا

جلسه پنجم | کلاس JTextArea در جاوا

جلسه ششم | کلاس JPasswordField در جاوا

جلسه هفتم | کلاس JCheckBox در جاوا

جلسه هشتم | کلاس JRadioButton در جاوا

جلسه نهم | کلاس JComboBox در جاوا

جلسه دهم | کلاس JTabel در جاوا

جلسه یازدهم | کلاس JOptionPane در جاوا

جلسه دوازدهم | ساخت منو گرافیکی در جاوا

جلسه سیزدهم | کلاس JPopupMenu در جاوا

جلسه چهاردهم | کلاس JSeparator در جاوا

جلسه پانزدهم | کلاس JProgressBar در جاوا

جلسه شانزدهم | کلاس JTree در جاوا

جلسه هفدهم | کلاس JColorChooser

جلسه هجدهم | کلاس JSlider در جاوا

جلسه نوزدهم | کلاس JSpinner در جاوا

جلسه بیستم | کلاس JPanel در جاوا

جلسه بیست و یکم | کلاس JFileChooser در جاوا

جلسه بیست و دوم | کلاس JLayeredPane در جاوا

جلسه بیست و سوم | استفاده از ToolTip در جاوا

جلسه بیست و چهارم |تغییر آیکون Frame در جاوا

جلسه بیست و پنجم | کلاس Graphics در جاوا

جلسه بیست و ششم | نمایش تصویر در Swing

 

آموزش رایگان گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا را در سایت جاواپرو دنبال کنید

 

♨️ جلسه پنجم - کلاس JTextArea در جاوا

 

سخن نویسنده:


در این جلسه قصد داریم یکی از اجزا (component) گرافیکی جاوا را بررسی کنیم.ما در مبحث گرافیک تک به تک اجزا مختلف گرافیک جاوا رو بصورت جلسات مجزا یاد خواهیم گرفت و در نهایت با آموزش پروژه محور از این اجزای گرافیکی برنامه های کاربردی و بازی خواهیم ساخت پس تا رسیدن به مرحله آموزش پروژه محور ما را دنبال کنید.

 


کلاس JTextArea :


همان طور که می‌دانید تمامی اجزای گرافیکی (component) در جاوا هر کدام یک کلاس هستند و ما با ایجاد شی به تعداد دلخواه از آنها ،در برنامه خود ازشون استفاده می‌کنیم.


وقتی از کلاس JTextArea شی ایجاد می‌کنیم یک ناحیه ای برای نمایش متن ایجاد می‌شود.این ناحیه متنی ایجاد شده بر خلاف TextField چندخطی یا چند سطری است، یعنی می‌توان بعد از پایان سطر اول به سطر دوم و... برای نوشتن متن برویم. همچنین شی ایجاد شده از کلاس JTextArea به ما اجازه ویرایش تمام خطوط را می‌دهد.

 

 


پس کلاس JTextArea ویژگی های زیر را دارا است:


1.    برای نمایش متن استفاده می‌شود.


2.    یک متن را می‌توان در چند سطر در آن قرار دهیم.


3.    متن های داخل آن قابل ویرایش می‌باشند.

 


سازنده های پرکاربرد کلاس JTextArea :

توصیفسازنده(constructor)
برای ایجاد یک ناحیه متنی خالی استفاده می‌شود.JTextArea()
برای ایجاد یک ناحیه متنی با متن مورد نظر استفاده می‌شود.JTextArea(String s)
برای ایجاد یک ناحیه متنی با تعداد سطر و ستون مشخص و نمایش بدون متن استفاده می‌شود.JTextArea(int row, int column)
برای ایجاد یک ناحیه متنی با تعداد سطر و ستون مشخص و همچن نمایش متن مورد نظر استفاده می‌شود. 

JTextArea(String s, int row, int column)

 

 


متدهای پر کاربرد کلاس JTextArea :

 

توصیفمتد
برای مقداردهی کردن تعداد سطر مشخص استفاده می‌شود.void setRows(int rows)
برای مقداردهی کردن تعداد ستون مشخص استفاده می‌شود.void setColumns(int cols)
برای ست کردن فونت مورد نظر استفاده می‌شود

void setFont(Font f)

برای درج کردن یک متن مشخص در نقطه خاصی از ناحیه متنی استفاده می‌شود

void insert (String s, int position)

 مثال: بهترین راه یادگیری گرافیک در جاوا دیدن و حل کردن مثال های فراوان است.

 

package swing_javalike ;
import javax.swing.*;
public class TextAreaExample
{
    TextAreaExample(){
        JFrame f= new JFrame();
        JTextArea area=new JTextArea("Welcome to @javalike");
        area.setBounds(10,30, 200,200);
        f.add(area);
        f.setSize(300,300);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }
public static void main(String args[])
    {
   new TextAreaExample();
    }

}


خروجی: این کد را اگر در یکی از IDE های جاوا اجرا کنید خروجی بصورت زیر خواهد بود: تصویر(1)


نکته:منظور از IDE همان ویرایشگر یا محیطی است که کدهای جاوا را در آن اجرا می‌کنیم مثال ایکلیپس،نت بینز و...کار با گرافیک در ایکلیپس•    همان طور که در تصویر(1) مشاهده می‌کنید متن ما در ناحیه ای سفید رنگ نمایش داده شده است که این متن قابل ویرایش است.

TextAreaExample(){
        JFrame f= new JFrame();
        JTextArea area=new JTextArea("Welcome to @javalike");
    }
 

•    در سازنده کلاس یک شی از کلاس JFrame با نام f ایجاد کرده ایم. همان طور که می‌دانید frame نقش اسکلت یک برنامه را بازی می‌کند و ما سایر اجزای گرافیکی را روی فریم می‌چسبانیم.

 

JTextArea area=new JTextArea("Welcome to @javalike  ");
 

•    برای ایجاد یک ناحیه متنی در فریم خود از کلاس JTextArea شی ایجاد کرده و متنی را به عنوان پارامتر به سازنده آن داده ایم که در ناحیه متنی نمایش داده می‌شود.

 

area.setBounds(10,30, 200,200);
f.add(area);
f.setSize(300,300);

•    کارهای ثابتی که برای هر اجزای گرافیکی باید انجام دهیم برای TextArea نیز انجام می‌دهیم.نظیر تنظیم مختصات و عرض و ارتفاع آن،اضافه کردن اجزای گرافیکی به فریم،تنظیم اندازه فریم و.....

 

f.setLayout(null);

 

•    چون قصد نداریم از طرح بندی خاصی استفاده کنیم مقدار پارامتر این متد را null قرار می‌دهیم.

 

f.setVisible(true);

 

•    برای نمایش فریم و تمامی اجزای گرافیکی باید مقدار پارامتر این متد true باشد.

 

مثال: برنامه زیر تعداد کلمات و تعداد کاراکترها (حروف) یک متن را می‌شمارد:

 

package javalike    ;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
public class TextAreaExample implements ActionListener{
JLabel l1,l2;
JTextArea area;
JButton b;
TextAreaExample() {
  JFrame f= new JFrame();
  l1=new JLabel();
  l1.setBounds(50,25,100,30);
  l2=new JLabel();
  l2.setBounds(160,25,100,30);
  area=new JTextArea();
  area.setBounds(20,75,250,200);
  b=new JButton("Count Words");
  b.setBounds(100,300,120,30);
  b.addActionListener(this);
  f.add(l1);f.add(l2);f.add(area);f.add(b);
  f.setSize(450,450);
  f.setLayout(null);
  f.setVisible(true);
}
public void actionPerformed(ActionEvent e){
  String text=area.getText();
  String words[]=text.split("\\s");
  l1.setText("Words: "+words.length);
  l2.setText("Characters: "+text.length());
}
public static void main(String[] args) {
  new TextAreaExample();
}
}

 

 

خروجی: وقتی برنامه را اجرا میکنید با تصویر(2) روبرو می‌شوید:


کار با گرافیک در ایکلیپسحال در ناحیه سفید رنگ متن خود را تایپ می‌کنیم و برای شمردن تعداد کلمات و کاراکترهای متن تایپ شده و نمایش آنها روی دکمه Count Words کلیک می‌کنیم: تصویر(3)


آموزش کار با گرافیک در جاوا

 

 
 

 

 

توضیحات:

 

public class TextAreaExample implements ActionListener{


•    در برنامه خود قصد داریم از دکمه button استفاده کنیم و از طرفی برای دکمه خود قصد داریم عمل و رویدادی درنظر بگیریم بنابراین کلاس مون رو implements به اینترفیس ActionListener می‌کنیم

 

 

JLabel l1,l2;
JTextArea area;
JButton b;


•    برنامه ما از دو label برای نمایش تعداد کلمات و کاراکتر ها، یک TextArea برای نمایش و ویرایش متن مورد نظر و یک button به عنوان دکمه ای که عمل خاصی را برای ما انجام می‌دهد.

 

TextAreaExample() {
  JFrame f= new JFrame();
  l1=new JLabel();
  l1.setBounds(50,25,100,30);
  l2=new JLabel();
  l2.setBounds(160,25,100,30);
  area=new JTextArea();
  area.setBounds(20,75,250,200);
  b=new JButton("Count Words");
  b.setBounds(100,300,120,30);
  b.addActionListener(this);
  f.add(l1);f.add(l2);f.add(area);f.add(b);
  f.setSize(450,450);
  f.setLayout(null);
  f.setVisible(true);
}

 

•    اجزای گرافیکی خود را در سازنده کلاسمون ایجاد کرده ایم.


•    در این بخش سازنده کلاس تمام اجزای گرافیکی خود نظیر label، TextArea و... را صدا زده ایم.


•    همچنین مختصات و ابعاد اجزای گرافیکی خود را با متد setBounds مشخص کرده ایم.

 

b.addActionListener(this);


•    شی b دکمه ما را تشکیل می‌دهد.حالا قصد داریم عمل خاصی را به دکمه خود نسبت دهیم برای این کار متد addActionListener را صدا زده و کلمه کلیدی this که در اینجا معادل شی از کلاسی است که در آن قرار داریم را به عنوان پارامتر به این متد داده ایم.


•    دلیل این که از کلمه this استفاده کردیم بصورت زیر است:
از انجایی که کلاس خود را implements به اینترفیس ActionListener کردیم دیگر نیازی نیست در پارامتر متد addActionListener از اینترفیس ActionListener مستقیم شی ایجاد کنیم.تنها کافیست شی ای از کلاسی که implements به اینترفیس ActionListener شده است را جایگزین پارامتر متد addActionListener کنیم که در اینجا کلمه کلیدی this به شی کلاسی که در آن قرار داریم اشاره دارد.
میدونم شاید باز گنگ باشه توضیح! به طور کلی هروقت خواستیم در کلاسمون یک دکمه یا اجزای گرافیکی که عملی خاص را با کلیک کردن روی آن برامون انجام بده را ایجاد کنیم موارد زیر را به صورت ثابت در برنامون انجام می‌دهیم.


1.    کلاسی که قصد داریم برای اجرای یک عمل خاص، یک button یا هر اجزای گرافیکی دیگری در آن تعریف کنیم، implements به اینترفیس ActionListener می‌کنیم.

 

public class TextAreaExample implements ActionListener{


2.    با شی ایجاد شده از button یا هر اجزای گرافیکی که قراره با کلیک کردن روی آن عمل خاصی را اجرا کند متد addActionListener را صدا می‌زنیم.

 

public class TextAreaExample implements ActionListener{


3.    شی ای از کلاسی که در آن قرار داریم را جایگزین پارامتر متد addActionListener می کنیم.همچنین می‌توانیم به جای ایجاد شی از کلاس از کلمه کلیدی this که در اینجا اشاره به شی کلاس دارد استفاده کنیم.

 

b.addActionListener(this);


4.    دستورات و عملیاتی را که قصد داریم هنگام کلیک کردن روی button یا هر اجزای گرافیکی اجرا شود را درون متد زیر قرار می‌دهیم:

 

public void actionPerformed(ActionEvent e){
{

f.add(l1);f.add(l2);f.add(area);f.add(b);


ادامه این جلسه آموزشی را به صورت پی دی اف و مرتب شده در زیر دانلود کنید:


این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.
این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا

لینک دانلود

 

آموزش زبان جاواآموزش زبان جاوا


نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.
 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر
Mohammadbagher abbasi
پنج شنبه چهارم خرداد ۹۶
پاسخ
()
()
Mohammadbagher abbasi
سلام اگه ممکنه اموزش های بعدی مربوط به گرافیک رو هم بذارین
پاسخ مدیر سایت
سلام.حتما، گام به گام آموزش ها را بعد از آماده سازی در سایت و کانال تلگرام قرار می‌دهیم
پاسخ مدیر سایت
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
ثبت نام در دوره آموزش Spring security
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب