menusearch
javapro.ir

♨️جلسه هفدهم - کلاس JColorChooser در جاوا

جستجو
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۰:۴۱:۴
۱۳۹۶/۳/۲۲ دوشنبه
(1)
(0)
♨️جلسه هفدهم - کلاس JColorChooser در جاوا
♨️جلسه هفدهم - کلاس JColorChooser در جاوا

فهرست جلسات آموزش گرافیک در جاوا

جلسه اول | معرفی Swing در جاوا

جلسه دوم | کلاس JButton در جاوا

جلسه سوم | کلاس JLabel در جاوا

جلسه چهارم | کلاس JTextField درجاوا

جلسه پنجم | کلاس JTextArea در جاوا

جلسه ششم | کلاس JPasswordField در جاوا

جلسه هفتم | کلاس JCheckBox در جاوا

جلسه هشتم | کلاس JRadioButton در جاوا

جلسه نهم | کلاس JComboBox در جاوا

جلسه دهم | کلاس JTabel در جاوا

جلسه یازدهم | کلاس JOptionPane در جاوا

جلسه دوازدهم | ساخت منو گرافیکی در جاوا

جلسه سیزدهم | کلاس JPopupMenu در جاوا

جلسه چهاردهم | کلاس JSeparator در جاوا

جلسه پانزدهم | کلاس JProgressBar در جاوا

جلسه شانزدهم | کلاس JTree در جاوا

جلسه هفدهم | کلاس JColorChooser

جلسه هجدهم | کلاس JSlider در جاوا

جلسه نوزدهم | کلاس JSpinner در جاوا

جلسه بیستم | کلاس JPanel در جاوا

جلسه بیست و یکم | کلاس JFileChooser در جاوا

جلسه بیست و دوم | کلاس JLayeredPane در جاوا

جلسه بیست و سوم | استفاده از ToolTip در جاوا

جلسه بیست و چهارم |تغییر آیکون Frame در جاوا

جلسه بیست و پنجم | کلاس Graphics در جاوا

جلسه بیست و ششم | نمایش تصویر در Swing

 

آموزش رایگان گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا را در سایت جاواپرو دنبال کنید

 

 

کلاس JColorChooser در جاوا همان طور که از اسمش پیداست برای ایجاد یک جعبه رنگ استفاده می‌شود، کاربر می‌تواند از میان رنگ ها، رنگ دلخواه خود را انتخاب کند. برای درک بهتر نسبت به این اجزای گرافیکی در جاوا تصویر(1) را مشاهده کنید:

آموزش انتخاب رنگ در جاوا

•    سازنده های پرکاربرد کلاس JColorChooser :

 

کاربردسازنده
ایجاد یک ColorChooser که رنگ پیشفرض انتخاب شده آن سفید است.JColorChooser()
ایجاد یک ColorChooser و تعیین رنگ پیشفرض انتخاب شدهJColorChooser(color initialcolor)

 


•    منظور از رنگ پیشفرض انتخاب شده، رنگی است هنگام اجرای برنامه بین رنگهای موجود در ColorChooser بصورت پیشفرض انتخاب شده است. مثلا در تصویر(2) رنگ پیشفرض انتخاب شده قرمز است.

استفاده از رنگ در جاوا


   متدهای پرکاربرد کلاس JColorChooser:

 

متدvoid addChooserPanel(AbstractColorChooserPanel panel)
کاربرداین متد برای افزودن یک رنگ به مجموعه رنگ های موجود در یک ColorChooser

 

متد

static Color showDialog(Component c, String title, Color initialColor)

کاربرد

این متد برای نمایش جعبه رنگ های موجود در ColorChooser کاربرد دارد.
به جای پارامتر c یک شی از اجزای گرافیکی نظیر frame می‌گذاریم.
به جای پارامتر title متن قرار می‌دهیم که نقش عنوان ColorChooser را بازی خواهد کرد.
به جای پارامتر initialColor یک شی از نوع Color می‌گذاریم که رنگ انتخاب شده پیشفرض ما را تعیین میکند.
مثال:

 

package javalike ;

import java.awt.event.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class ColorChooserExample extends JFrame implements ActionListener {
JButton b;

ColorChooserExample() {

b = new JButton("color");
b.addActionListener(this);
b.setBounds(40, 40, 160, 30);
add(b);
setLayout(null);
setSize(400, 400);
setVisible(true);
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
Color initialcolor = Color.YELLOW;
Color color = JColorChooser.showDialog(this, " select a color",
               initialcolor);
       b.setBackground(color);
   }

   public static void main(String[] args) {
       ColorChooserExample ch = new ColorChooserExample();

   }
}

 


خروجی: ابتدا هنگام اجرای برنامه خروجی بصورت تصویر(3) است:


color در جاوا

•    بعد از کلیک کردن روی دکمه color خروجی بصورت تصویر(4) خواهد شد:ColorChooser در جاوا

•    همان طور که در تصویر(4) مشاهده می‌کنید یک جعبه رنگی نمایش داده شده که رنگ انتخاب شده پیشفرض آن زرد است.این جعبه رنگی از بخش های مختلفی برای انتخاب رنگ تشکیل شده است.فرض کنید رنگ مورد نظر ما همین زرد است، حال اگر دکمه ok را فشار دهیم خروجی بصورت تصویر(5) خواهد شد:

آموزش کار با گرافیک در جاوا

•    خب با زدن دکمه ok رنگ دکمه button ما به زرد تغییر می‌کند.


توضیحات:


1.    b = new JButton("color");
2.    b.addActionListener(this);
3.    b.setBounds(40, 40, 160, 30);
4.    add(b);
5.    setLayout(null);
6.    setSize(400, 400);
7.    setVisible(true);
8.    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

 

1.    ایجاد یک دکمه button با عنوان color
2.    در جلسات قبل در مورد این متد زیاد صحبت کردیم، برای افزودن یک ActionListener به دکمه button استفاده می‌شود.
3.    تعیین مختصات و ابعاد دکمه button
4.    افزودن دکمه button به فریم
5.    چون از طرح بندی خاصی استفاده نکردیم مقدار این متد را null قرار داده ایم.
6.    تعیین اندازه فریم
7.    برای نمایش فریم و تمام اجزای گرافیکی این متد را صدا زده ایم.
8.    این دستور را نیز در جلسات گذشته بررسی کردیم، این دستور ثابت برای بستن برنامه با دکمه close یا همان دکمه ضربدر قرمز رنگ گوشه فریم. اگر از این دستور استفاده نکنیم با زدن دکمه ضربدر قرمز رنگ برنامه به طور کامل بسته نمی‌شود.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
Color initialcolor = Color.YELLOW;
Color color = JColorChooser.showDialog(this, " select a color",
initialcolor);
b.setBackground(color);
}


•    متد actionPerformed درون اینترفیس ActionListener قرار دارد. وظیفه این متد دریافت رویدادهای مربوط به فشردن یا کلیک کردن روی اجزای گرافیکی نظیر button ها، menu ها و... است. وقتی رویدادی رخ میدهد این متد صدا زده می‌شود و دستورات درون آن اجرا می‌شود.

Color initialcolor = Color.YELLOW;


•    ایجاد یک شی از کلاس Color و مقداردهی اولیه آن. رنگ آن را زرد (yellow) قرار داده ایم.
•    شی که از نوع کلاس Color تعریف می‌شود رنگ ها را در خود ذخیره می‌کند و برای رنگی کردن اجزای گرافیکی و... استفاده می‌شود.

Color color = JColorChooser.showDialog(this, " select a color",initialcolor);

•    با استفاده از متد showDialog جعبه رنگ ما نمایش داده می‌شود.
•    متد showDialog یک متد استاتیک درون کلاس JColorChooser است که با کلاس JColorChooser آن را صدا زده ایم.
•    جعبه رنگ نمایش داده شده، عنوان آن " select a color" و رنگ پیش فرض انتخاب شده آن شیinitialcolor که از نوع کلاس Color هستش و مقدار درون آن رنگ yellow است.
•    کلمه کلیدی this به شی از کلاسمون که JFrame را به ارث برده است اشاره دارد. چون کلاس ما کلاس JFrame را به ارث برده است، پس فرزند JFrame حساب میشه و به تمام ویژگی ها و رفتارهای JFrame دسرسی پیدا می‌کند. در نتیجه شی از کلاسمون رو می‌توانیم در پارامتر اول متد showDialog که اشیای اجزای گرافیکی حق دارند قرار بگیرند، جایگزین کنیم.
•    ما در جعبه رنگی که نمایش داده شده رنگ مورد نظر را انتخاب می‌کنیم و با زدن دکمه ok متد showDialog مقدار رنگ انتخاب شده را برای ما برمیگرداند، که در شی color از نوع کلاس Color هستش ذخیره می‌کنیم.

مثال:

 


package javalike;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class ColorChooserExample extends JFrame implements ActionListener {
   JFrame f;
   JButton b;
   JTextArea ta;

   ColorChooserExample() {
       f = new JFrame("Color Chooser Example.");
       b = new JButton("Pad Color");
       b.setBounds(200, 250, 100, 30);
       ta = new JTextArea();
       ta.setBounds(10, 10, 300, 200);
       b.addActionListener(this);
       f.add(b);
       f.add(ta);
       f.setLayout(null);
       f.setSize(400, 400);
       f.setVisible(true);
   }

   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
       Color c = JColorChooser.showDialog(this, "Choose", Color.GREEN);
       ta.setBackground(c);
   }

   public static void main(String[] args) {
       new ColorChooserExample();
   }
}


خروجی: برنامه هنگام اجرا دارای یک ناحیه متنی TextArea و یک دکمه button است. ناحیه TextArea ابتدا سفید و خالی بود که ما یک متن داخلش نوشتیم و همچنین بعد از کلیک روی دکمه pad Color جعبه رنگی ما نمایش داده می‌شود که رنگ پیشفرض انتخاب شده آن سبز است و بعد از کلیک کردن روی دکمه OK موجود در جعبه رنگی ناحیه سفید TextArea به سبز تغییر رنگ می‌دهد. ( اگر توضیحات واضع نبود، کاری نداره! کد بالا رو در ایکلیپس یا هر برنامه دیگه اجرا کنید.)گرافیک در جاوا

  •  
  • دستورات مشابه مثال بالا را در این جلسه و جلسات قبل بررسی کرده ایم.

 

فقط مثال، مثال و مثال حل کنید!!!!!!


پیروز و موفق باشید
 


این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.
این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا
لینک دانلود

 

آموزش زبان جاواآموزش زبان جاوا


نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب
گفتگو را شروع کنید
مشاوره ،تدریس خصوصی و سفارش انجام انواع پروژه های برنامه نویسی