menusearch
javapro.ir

LayoutManagers(مدیران چیدمان)

جستجو
پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱:۴۰:۲۵

جلسه اول - کلاس BorderLayout در جاوا

جلسه اول - کلاس BorderLayout در جاوا

LayoutManagers(مدیران چیدمان) برای نظم و ترتیب بخشیدن به اجزای گرافیکی ما در جاوا استفاده می‌شوند.

جمعه شانزدهم تیر ۹۶ بیشتر بخوانید

جلسه دوم - کلاس GridLayout در جاوا

جلسه دوم - کلاس GridLayout در جاوا

GridLayout برای سازماندهی و چیدن اجزای گرافیکی بصورت یک شبکه مستطیلی استفاده می‌شود.هر component(اجزای گرافیکی) بصورت یک مستطیل نمایش داده می‌شود.

یکشنبه هجدهم تیر ۹۶ بیشتر بخوانید

جلسه سوم - کلاس FlowLayout در جاوا

جلسه سوم - کلاس FlowLayout در جاوا

برای سازماندهی و چیدن اجزای (components) گرافیکی در یک خط به گونه ای که یکی پس از دیگری قرارگیرند از FlowLayout استفاده می‌کنیم. طرح پیشفرض applet یا panel در جاوا FlowLayout است.

یکشنبه هجدهم تیر ۹۶ بیشتر بخوانید

جلسه چهارم | آموزش رایگان کلاس BoxLayout در جاوا

جلسه چهارم | آموزش رایگان کلاس BoxLayout در جاوا

برای سازماندهی و چیدن اجزای گرافیکی خود بصورت افقی یا عمودی از کلاس BoxLayout استفاده می‌کنیم.

یکشنبه هجدهم تیر ۹۶ بیشتر بخوانید