menusearch
javapro.ir

♨️ جلسه سی و هفتم - آرایه دو بعدی در جاوا

جستجو
سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۰:۵۵
۱۳۹۶/۴/۷ چهارشنبه
(4)
(0)
♨️ جلسه سی و هفتم - آرایه دو بعدی در جاوا
♨️ جلسه سی و هفتم - آرایه دو بعدی در جاوا

توجه: پیش نیاز این جلسه آموزشی جلسه پانزدهم - آرایه‌‌‌‌های یک بعدی در جاوا است.هر چند ما مبحث آموزش آرایه‌‌‌‌های یک بعدی و آرایه‌‌‌‌های دوبعدی را باهم ادغام کرده و در قالب یک پی دی اف واحد تحت عنوان جلسه سی و هفتم آموزش جاوا در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

 

 

آرایه بیشتر از یک بعد هم داریم؟


پاسخ مثبت است،بله داریم هر چقدر به تعداد این کروشه باز و بسته اضاف شود به همون تعداد بعدی به آرایه می‌گویند.
ما بیشتر د ربرنامه نویسی با آرایه یک بعدی و دو بعدی کار داریم!!! البته در مبحث Collections در جاوابا ساختمان داده هایی نظیر List ،ArrayList و... آشنا می‌شوید که ذخیره و دستکاری داده ها را برای ما ساده تر کرده اند.گفتید دو بعدی؟! یک مثال از دو بعدی برامون میزنی؟!!! بله:

 

int[][] number = new int[5][4];


این شکل پیاده سازی دو بعدی هست که بهش ماتریس هم می‌گوییم چیزی شبیه به جدول است که ساختارش برای این مثال بصورت تصویر(1) است:

 

آموزش آرایه دو بعدی در جاوا

 

💡 این یک آرایه دو بعدی 5 در 4 (4*5) است، یعنی 5 عدد سطر و 4 عدد ستون دارد.


سطر ها در این آرایه برای درک بهتر با رنگ آبی و ستون ها با رنگ قرمز مشخص کردم. اون رنگ مشکی هم بیخیالش بشید 😊

 

 

آرایه دو بعدی در جاوا:


عناصر درون آرایه دو بعدی برخلاف آرایه یک بعدی در یک سطر قرار ندارند! در این نوع آرایه داده ها در سطر و ستون بر اساس ایندکس ( شماره خانه عنصری از آرایه) ذخیره می‌شوند.چیزی شبیه ماتریس یا جدول. تصویر(1)

 

سینتکس یا نحوه نوشتن آرایه دو بعدی در جاوا بصورت هایزیر است:

 

  1. روش اول پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا:

 

dataType[][] arrayRefVar;


مثال از روش اول پیاده سازی آرایه دوبعدی در جاوا:

public class Array2D {

   int[][] arrayRefVar;

}

 

2. روش دوم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا:

   

dataType [][]arrayRefVar;

 

مثال از روش دوم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا:

 

public class Array2D {

   int [][]arrayRefVar;

}


3. روش سوم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا:    

 

dataType arrayRefVar[][];

 

مثال از روش سوم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا: 

 

public class Array2D {

   int arrayRefVar[][];

}

 

4. روش چهارم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا:    

 

dataType []arrayRefVar[];


مثال از روش چهارم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا: 

 

package swing_java like ;

public class Array2D {

   int []arrayRefVar[];

}مانند آرایه یک بعدی، برای استفاده از آرایه دو بعدی در جاوا باید از آن نمونه ایجاد کنیم.برای ساخت یک آرایه دو بعدی که تعداد سطر و ستون آن مشخص است بصورت زیر عمل می‌کنیم ( برای مثال قصد داریم یک آرایه دو بعدی که تعداد سطر آن 4 و تعداد ستون آن 3 و از نوع عدد صحیح int است ایجاد کنیم) :


1.    تعیین نوع آرایه، که در اینجا نوع آرایه را int انتخاب می‌کنیم:

 

public class Array2D {

   int

}


2.    تعیین نام برای آرایه

 

public class Array2D {

   int tabel

}


3.    در کنار نام آرایه علامت “[][]” می‌گذاریم.همان طور که میدانید برای آرایه یک بعدی تنها یک کروشه باز و بسته می‌کردیم “[]” . تعداد کروشه‌‌‌‌های باز و بسته مشخص کننده تعداد بعد آرایه است که برای آرایه یک بعدی “[]” و برای آرایه دو بعدی “[][]” و برای آرایه سه بعدی “[][][]” و....

 

 

public class Array2D {

   int tabel[][]

}


4.علامت “=” (مساوی) را بعد از “[][]” می‌گذاریم:

 

public class Array2D {

   int tabel[][]=

}


4.سمت راست مساوی از کلمه کلیدی new استفاده می‌کنیم:

 

public class Array2D {
   int tabel[][]=new

}


5. بعد از کلمه کلیدی new ، دوباره نوع آرایه را تعیین می‌کنیم:

 

public class Array2D {

   int tabel[][]=new int

}


6.    در کنار نوع آرایه از دو کروشه باز و بسته “[][]” استفاده می‌کنیم.

 

public class Array2D {

   int tabel[][]=new int[][]
}


7.    حالا تعداد سطر و ستون آرایه دوبعدی خود را مشخص می‌کنیم:

 

public class Array2D {

   int tabel[][]=new int[4][3]

}


•    [] اول تعداد سطر و [] دوم تعداد ستون آرایه دوبعدی ما را تشکیل می‌دهد.در این مثال آرایه دوبعدی ما از 4 سطر و 3 ستون تشکیل شده است.


8. در پایان علامت ; را آخر آرایه تعریف شده در کنار “[4][3]” می‌گذاریم. 😊

 

public class Array2D {

   int tabel[][] = new int[4][3];

}

 

خب اینم از روش تعریف آرایه دو بعدی در جاوا 😊

 

حالا قصد داریم با روش مقدار دهی بهآرایه دو بعدی آشنا شویم:

 

فرض کنیم یک آرایه دو بعدی بصورت زیر در برنامه خود تعریف کرده ایم:

 

public class Array2D {

   int table[][] = new int[5][4];

public Array2D(){

{

}

 

برای درک بهتر این آرایه دو بعدی به شکل تصویر(2) توجه کنید:

 

 

آموزش آرایه دوبعدی در جاوا به شیوه ساده و راحت

 


✔ طبق تصویر(2) آرایه دو بعدی ما با نام table دارای 5 سطر و 4 ستون است. ( تصویر(2) تنها برای درک نحوه قرار گیری عناصر درون ارایه دو بعدی است)


حالا قصد داریم این آرایه را مقداردهی کنیم.برای این کار بصورت زیر عمل می‌کنیم: قصد داریم در سازنده کلاس، آرایه خود را مقداردهی کنیم.


1. ابتدا نام آرایه را صدا می‌زنیم:

 

public class Array2D {

   int table[][] = new int[5][4];
    public Array2D(){
   table
}
}2.    بعد از نام آرایه باید تعیین کنیم کدام خانه از آرایه را میخواهیم مقداردهی کنیم، آرایه دوبعدی نیز مثل آرایه یک بعدی از تعدادی از خانه تشکیل شده است.راه دسرسی به خانه‌‌‌‌های آرایه دوبعدی از طریق ایندکس یا شماره خانه های آن است. ایندکس یک خانه آرایه دوبعدی برابر شماره سطر و شماره ستون آن خانه در آرایه دوبعدی است.مثلا ما قصد داریم خانه 1*2 آرایه دوبعدی را مقدار دهی اولیه کنیم. شماره سطر این آرایه برابر 2 و شماره ستون این آرایه برابر 1 است.برای این کار بصورت زیر عمل می‌کنیم:

 

public class Array2D {

   int table[][] = new int[5][4];

public Array2D(){
   
   table[2][1]
}

}


💡 در اینجا دو کروشه باز و بسته “[][]” کنار نام آرایه گذاشتیم، کروشه اول اشاره به شماره سطر که در اینجا 2 و کروشه دوم اشاره به شماره ستون خانه آرایه که در اینجا 1 است دارد این شماره سطر و ستون همان ایندکس خانه مورد نظر در آرایه است.


3.    حال بعد از “[2][1]” علامت مساوی گذاشته و مقداری عدد 4 را به خانه مورد نظر در آرایه نسبت می‌دهیم:

 

package swing_java like ;

public class Array2D {

   int table[][] = new int[5][4];

   public Array2D() {
       table[2][1] = 4;

   }

}


با این مقدار دهی عدد 4 در خانه از آرایه که شماره سطر آن 2 و شماره ستون آن 1 است قرار میگیرد. تصویر(3)

 

روش ایجاد آرایه دو بعدی در جاوا

 

خب حالا که گام به گام با مقداردهی به خانه‌‌‌‌های آرایه دو بعدی آشنا شدید برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

 

package swing_java like ;

public class Array2D {

   int arr[][] = new int[3][3];

   public Array2D() {
       arr[0][0] = 1;
       arr[0][1] = 2;
       arr[0][2] = 3;
       arr[1][0] = 4;
       arr[1][1] = 5;
       arr[1][2] = 6;
       arr[2][0] = 7;
       arr[2][1] = 8;
       arr[2][2] = 9;

   }

}💡 در این مثال یک آرایه دو بعدی 3*3 تعریف کرده ایم و درون سازنده کلاس، خانه‌‌‌‌های این آرایه را مقدار دهی اولیه کرده ایم.که این مقادیر بصورت شکل موجود در تصویر(4) در خانه‌‌‌‌های ارایه دوبعدی ما قرار می‌گیرند:

 

 

 

 

Multidimensional Arrays in Java


•    برای درک بهتر دسرسی به خانه‌‌‌‌های آرایه به شکل زیر توجه کنید:

 

 

آموزش تصویری آرایه دو بعدی در جاوا


امیدوارم تا اینجا توانسته باشم مفهوم و روشه پیاده سازی آرایه‌‌‌‌های دوبعدی را برای شما روشن کنم 😊

 

مثال: در مثال زیر با روش‌‌‌‌های تعریف و ایجاد ،مقدار دهی اولیه و چاپ عناصر درون آرایه دوبعدی آشنا می‌شویم:

 

 

class Testarray3{
public static void main(String args[]){

       // declaring and initializing 2D array
       int arr[][] = { { 1, 2, 3 }, { 2, 4, 5 }, { 4, 4, 5 } };

       // printing 2D array
       for (int i = 0; i < 3; i++) {
           for (int j = 0; j < 3; j++) {
               System.out.print(arr[i][j] + " ");
           }
           System.out.println();
       }

   }
}


خروجی:

 

1 2 3
2 4 5
4 4 5


توضیحات:


• چاپ عناصر درون یک ارایه دوبعدی بصورت یک ماتریس یا جدول شکل است برای درک بهتر سطر ها و ستون هیا آرایه دوبعدی

 

int arr[][] = { { 1, 2, 3 }, { 2, 4, 5 }, { 4, 4, 5 } };


• تعریف و مقداردهی اولیه آرایه دو بعدی

 

for (int i = 0; i < 3; i++) {
           for (int j = 0; j < 3; j++) {
               System.out.print(arr[i][j] + " ");
           }
           System.out.println();
       }

   }


  • برای چاپ عناصر درون یک آرایه دوبعدی از دو حلقه تو در تو استفاده می‌کنیم.

 

 

 

..........ادامه این جلسه آموزشی را به صورت پی دی اف و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:

 

 

 


 

این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.

این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

 

لینک دانلود آموزش جاوا

لینک دانلود

 

آموزش زبان جاواآموزش زبان جاوا

 تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی در جاوا
تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی
 تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی در جاوا
تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی
 تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی در جاوا
تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی
 تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی در جاوا
تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

3 نظر
یاسر
دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸
پاسخ
(0)
()
یاسر
ببخشيد لينک 37 خرابه هنوز نمي تونم دانلودش کنم
پاسخ مدیر سایت
سلام.هم جلسه 39 هم جلسه 37 رو بررسی کردم لینک دانلودشون درست بود
پاسخ مدیر سایت
یاسر
دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸
پاسخ
()
()
یاسر
استاد اين قسمت 39 لينک دانلودش خرابه نمي تونم دانلود کنمميشه برسي کرد؟ممنون
پاسخ مدیر سایت
سلام.هم جلسه 39 هم جلسه 37 رو بررسی کردم لینک دانلودشون درست بود
پاسخ مدیر سایت
یاسر
دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸
پاسخ
(0)
()
یاسر
سلام استاد شما واقعن با سادگي و آساني و همراه لذت اين مباحث زبان برنامه نويسي JAVA رو ياد ميديي از شما بسيار ممنونم اجرت با خداي رحمان رحيم بر همه چيز توانا
پاسخ مدیر سایت
سلام.سپاسگزارم🙏✌🌺🌺🌸🌸🌷🌷
پاسخ مدیر سایت
گفتگو را شروع کنید
رزو مشاوره و تدریس خصوصی برنامه نویسی و سفارش انواع پروژه‌‌‌‌های برنامه نویسی