menusearch
javapro.ir

♨️ جلسه سی و هفتم - آرایه دو بعدی در زبان برنامه نویسی جاوا

جستجو
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۱:۱۲:۴۵
۱۳۹۶/۴/۷ چهارشنبه
(5)
(0)
♨️ جلسه سی و هفتم - آرایه دو بعدی در زبان برنامه نویسی جاوا
♨️ جلسه سی و هفتم - آرایه دو بعدی در زبان برنامه نویسی جاوا

فهرست جلسات دوره مقدماتی جاوا

مقدمه اول | جاوا چیست؟

مقدمه دوم | تاریخچه جاوا

مقدمه سوم | ویژگی‌های زبان جاوا

جلسه اول | راهنمای دانلود و نصب JDK

جلسه دوم | اجرای یک برنامه جاوا در Notepad

جلسه سوم | راهنمای دانلود و نصب Eclipse

جلسه چهارم | ساخت اولین برنامه جاوا در Eclipse

جلسه پنجم | متغیر ها در جاوا

جلسه ششم | تغییر فونت محیط Eclipse

جلسه هفتم | عملگر‌های پایه ای جاوا

جلسه هشتم | دستورات شرطی

جلسه نهم | اشیا و کلاس ها

جلسه دهم | ورودی گرفتن

جلسه یازدهم | حلقه‌های کنترلی

جلسه دوازدهم | کلمه کلیدی static

جلسه سیزدهم | کلاس Math

جلسه چهاردهم | کلاس String

جلسه پانزدهم | آرایه‌های یک بعدی

جلسه شانزدهم | کنترل سطح دسرسی (Modifiers)

جلسه هفدهم | متدها در جاوا

جلسه هجدهم | کلمه کلیدی this

جلسه نوزدهم | کلاس‌های داخلی

جلسه بیستم | ارث بری در جاوا

جلسه بیست و یکم | کلمه کلیدی final

جلسه بیست و دوم | Overriding در جاوا

جلسه بیست و سوم | Polymorphism( چند ریختی)

جلسه بیست و چهارم | چندریختی را بهتر یادبگیرید

جلسه بیست و پنجم | Abstraction( انتزاع)

جلسه بیست و ششم | Encapsulation(کپسوله سازی)

جلسه بیست و هفتم | اینترفیس (Interface)

جلسه بیست و هشتم | کلاس Random

جلسه بیست و نهم | Exceptions (استثناها)

جلسه سی ام | کار با فایل در جاوا(Files and I/O)

جلسه سی و یکم | کلاس InputStreamReader

جلسه سی و دوم | کلاس OutputStreamWriter

جلسه سی و سوم | کلاس BufferedReader

جلسه سی و چهارم | کلاس BufferedWriter

جلسه سی و پنجم | Serialization در جاوا

جلسه سی و ششم | چندنخی(Multithreading)

جلسه سی و هفتم | آرایه دو بعدی در جاوا

جلسه سی و هشتم | کلاس ArrayList در جاوا

جلسه سی و نهم | Non Access Modifier در جاوا

 

 

 

دوره رایگان مقدماتی زبان جاوا

 

 

 

 

توجه: پیش نیاز این جلسه آموزشی جلسه پانزدهم - آرایه های یک بعدی در جاوا است.هر چند ما مبحث آموزش آرایه های یک بعدی و آرایه های دوبعدی را باهم ادغام کرده و در قالب یک پی دی اف واحد تحت عنوان جلسه سی و هفتم آموزش جاوا در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

 

 

آرایه بیشتر از یک بعد هم داریم؟


پاسخ مثبت است،بله داریم هر چقدر به تعداد این کروشه باز و بسته اضاف شود به همون تعداد بعدی به آرایه می‌گویند.
ما بیشتر د ربرنامه نویسی با آرایه یک بعدی و دو بعدی کار داریم!!! البته در مبحث Collections در جاوابا ساختمان داده هایی نظیر List ،ArrayList و... آشنا می‌شوید که ذخیره و دستکاری داده ها را برای ما ساده تر کرده اند.گفتید دو بعدی؟! یک مثال از دو بعدی برامون میزنی؟!!! بله:

 

int[][] number = new int[5][4];


این شکل پیاده سازی دو بعدی هست که بهش ماتریس هم می‌گوییم چیزی شبیه به جدول است که ساختارش برای این مثال بصورت تصویر(1) است:

 

آموزش آرایه دو بعدی در جاوا

 

💡 این یک آرایه دو بعدی 5 در 4 (4*5) است، یعنی 5 عدد سطر و 4 عدد ستون دارد.


سطر ها در این آرایه برای درک بهتر با رنگ آبی و ستون ها با رنگ قرمز مشخص کردم. اون رنگ مشکی هم بیخیالش بشید 😊

 

 

آرایه دو بعدی در جاوا:


عناصر درون آرایه دو بعدی برخلاف آرایه یک بعدی در یک سطر قرار ندارند! در این نوع آرایه داده ها در سطر و ستون بر اساس ایندکس ( شماره خانه عنصری از آرایه) ذخیره می‌شوند.چیزی شبیه ماتریس یا جدول. تصویر(1)

 

سینتکس یا نحوه نوشتن آرایه دو بعدی در جاوا بصورت هایزیر است:

 

  1. روش اول پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا:

 

dataType[][] arrayRefVar;


مثال از روش اول پیاده سازی آرایه دوبعدی در جاوا:

public class Array2D {

   int[][] arrayRefVar;

}

 

2. روش دوم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا:

   

dataType [][]arrayRefVar;

 

مثال از روش دوم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا:

 

public class Array2D {

   int [][]arrayRefVar;

}


3. روش سوم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا:    

 

dataType arrayRefVar[][];

 

مثال از روش سوم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا: 

 

public class Array2D {

   int arrayRefVar[][];

}

 

4. روش چهارم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا:    

 

dataType []arrayRefVar[];


مثال از روش چهارم پیاده سازی آرایه دو بعدی در جاوا: 

 

package swing_javalike;

public class Array2D {

   int []arrayRefVar[];

}مانند آرایه یک بعدی، برای استفاده از آرایه دو بعدی در جاوا باید از آن نمونه ایجاد کنیم.برای ساخت یک آرایه دو بعدی که تعداد سطر و ستون آن مشخص است بصورت زیر عمل می‌کنیم ( برای مثال قصد داریم یک آرایه دو بعدی که تعداد سطر آن 4 و تعداد ستون آن 3 و از نوع عدد صحیح int است ایجاد کنیم) :


1.    تعیین نوع آرایه، که در اینجا نوع آرایه را int انتخاب می‌کنیم:

 

public class Array2D {

   int

}


2.    تعیین نام برای آرایه

 

public class Array2D {

   int tabel

}


3.    در کنار نام آرایه علامت “[][]” می‌گذاریم.همان طور که میدانید برای آرایه یک بعدی تنها یک کروشه باز و بسته می‌کردیم “[]” . تعداد کروشه های باز و بسته مشخص کننده تعداد بعد آرایه است که برای آرایه یک بعدی “[]” و برای آرایه دو بعدی “[][]” و برای آرایه سه بعدی “[][][]” و....

 

 

public class Array2D {

   int tabel[][]

}


4.علامت “=” (مساوی) را بعد از “[][]” می‌گذاریم:

 

public class Array2D {

   int tabel[][]=

}


4.سمت راست مساوی از کلمه کلیدی new استفاده می‌کنیم:

 

public class Array2D {
   int tabel[][]=new

}


5. بعد از کلمه کلیدی new ، دوباره نوع آرایه را تعیین می‌کنیم:

 

public class Array2D {

   int tabel[][]=new int

}


6.    در کنار نوع آرایه از دو کروشه باز و بسته “[][]” استفاده می‌کنیم.

 

public class Array2D {

   int tabel[][]=new int[][]
}


7.    حالا تعداد سطر و ستون آرایه دوبعدی خود را مشخص می‌کنیم:

 

public class Array2D {

   int tabel[][]=new int[4][3]

}


•    [] اول تعداد سطر و [] دوم تعداد ستون آرایه دوبعدی ما را تشکیل می‌دهد.در این مثال آرایه دوبعدی ما از 4 سطر و 3 ستون تشکیل شده است.


8. در پایان علامت ; را آخر آرایه تعریف شده در کنار “[4][3]” می‌گذاریم. 😊

 

public class Array2D {

   int tabel[][] = new int[4][3];

}

 

خب اینم از روش تعریف آرایه دو بعدی در جاوا 😊

 

حالا قصد داریم با روش مقدار دهی بهآرایه دو بعدی آشنا شویم:

 

فرض کنیم یک آرایه دو بعدی بصورت زیر در برنامه خود تعریف کرده ایم:

 

public class Array2D {

   int table[][] = new int[5][4];

public Array2D(){

{

}

 

برای درک بهتر این آرایه دو بعدی به شکل تصویر(2) توجه کنید:

 

 

آموزش آرایه دوبعدی در جاوا به شیوه ساده و راحت

 


✔ طبق تصویر(2) آرایه دو بعدی ما با نام table دارای 5 سطر و 4 ستون است. ( تصویر(2) تنها برای درک نحوه قرار گیری عناصر درون ارایه دو بعدی است)


حالا قصد داریم این آرایه را مقداردهی کنیم.برای این کار بصورت زیر عمل می‌کنیم: قصد داریم در سازنده کلاس، آرایه خود را مقداردهی کنیم.


1. ابتدا نام آرایه را صدا می‌زنیم:

 

public class Array2D {

   int table[][] = new int[5][4];
    public Array2D(){
   table
}
}2.    بعد از نام آرایه باید تعیین کنیم کدام خانه از آرایه را میخواهیم مقداردهی کنیم، آرایه دوبعدی نیز مثل آرایه یک بعدی از تعدادی از خانه تشکیل شده است.راه دسرسی به خانه های آرایه دوبعدی از طریق ایندکس یا شماره خانه های آن است. ایندکس یک خانه آرایه دوبعدی برابر شماره سطر و شماره ستون آن خانه در آرایه دوبعدی است.مثلا ما قصد داریم خانه 1*2 آرایه دوبعدی را مقدار دهی اولیه کنیم. شماره سطر این آرایه برابر 2 و شماره ستون این آرایه برابر 1 است.برای این کار بصورت زیر عمل می‌کنیم:

 

public class Array2D {

   int table[][] = new int[5][4];

public Array2D(){
   
   table[2][1]
}

}


💡 در اینجا دو کروشه باز و بسته “[][]” کنار نام آرایه گذاشتیم، کروشه اول اشاره به شماره سطر که در اینجا 2 و کروشه دوم اشاره به شماره ستون خانه آرایه که در اینجا 1 است دارد این شماره سطر و ستون همان ایندکس خانه مورد نظر در آرایه است.

 

..........ادامه این جلسه آموزشی را به صورت پی دی اف و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:

 


 

این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.

این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

 

لینک دانلود آموزش جاوا

لینک دانلود

 

آموزش زبان جاواآموزش زبان جاوا

 تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی در جاوا
تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی
 تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی در جاوا
تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی
 تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی در جاوا
تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی
 تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی در جاوا
تصویر بخشی از کتاب آموزش آرایه دوبعدی
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

3 نظر
یاسر
دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸
پاسخ
(0)
()
یاسر
ببخشيد لينک 37 خرابه هنوز نمي تونم دانلودش کنم
پاسخ مدیر سایت
سلام.هم جلسه 39 هم جلسه 37 رو بررسی کردم لینک دانلودشون درست بود
پاسخ مدیر سایت
یاسر
دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸
پاسخ
()
()
یاسر
استاد اين قسمت 39 لينک دانلودش خرابه نمي تونم دانلود کنمميشه برسي کرد؟ممنون
پاسخ مدیر سایت
سلام.هم جلسه 39 هم جلسه 37 رو بررسی کردم لینک دانلودشون درست بود
پاسخ مدیر سایت
یاسر
دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸
پاسخ
(1)
()
یاسر
سلام استاد شما واقعن با سادگي و آساني و همراه لذت اين مباحث زبان برنامه نويسي JAVA رو ياد ميديي از شما بسيار ممنونم اجرت با خداي رحمان رحيم بر همه چيز توانا
پاسخ مدیر سایت
سلام.سپاسگزارم🙏✌🌺🌺🌸🌸🌷🌷
پاسخ مدیر سایت
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب
گفتگو را شروع کنید
مشاوره ،تدریس خصوصی و سفارش انجام انواع پروژه های برنامه نویسی