menusearch
javapro.ir

♨️ جلسه سی و یکم - کلاس InputStreamReader

جستجو
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ۸:۲۷:۷
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ چهارشنبه
(5)
(0)
♨️ جلسه سی و یکم - کلاس InputStreamReader
♨️ جلسه سی و یکم - کلاس InputStreamReader

فهرست جلسات دوره مقدماتی جاوا

مقدمه اول | جاوا چیست؟

مقدمه دوم | تاریخچه جاوا

مقدمه سوم | ویژگی‌های زبان جاوا

جلسه اول | راهنمای دانلود و نصب JDK

جلسه دوم | اجرای یک برنامه جاوا در Notepad

جلسه سوم | راهنمای دانلود و نصب Eclipse

جلسه چهارم | ساخت اولین برنامه جاوا در Eclipse

جلسه پنجم | متغیر ها در جاوا

جلسه ششم | تغییر فونت محیط Eclipse

جلسه هفتم | عملگر‌های پایه ای جاوا

جلسه هشتم | دستورات شرطی

جلسه نهم | اشیا و کلاس ها

جلسه دهم | ورودی گرفتن

جلسه یازدهم | حلقه‌های کنترلی

جلسه دوازدهم | کلمه کلیدی static

جلسه سیزدهم | کلاس Math

جلسه چهاردهم | کلاس String

جلسه پانزدهم | آرایه‌های یک بعدی

جلسه شانزدهم | کنترل سطح دسرسی (Modifiers)

جلسه هفدهم | متدها در جاوا

جلسه هجدهم | کلمه کلیدی this

جلسه نوزدهم | کلاس‌های داخلی

جلسه بیستم | ارث بری در جاوا

جلسه بیست و یکم | کلمه کلیدی final

جلسه بیست و دوم | Overriding در جاوا

جلسه بیست و سوم | Polymorphism( چند ریختی)

جلسه بیست و چهارم | چندریختی را بهتر یادبگیرید

جلسه بیست و پنجم | Abstraction( انتزاع)

جلسه بیست و ششم | Encapsulation(کپسوله سازی)

جلسه بیست و هفتم | اینترفیس (Interface)

جلسه بیست و هشتم | کلاس Random

جلسه بیست و نهم | Exceptions (استثناها)

جلسه سی ام | کار با فایل در جاوا(Files and I/O)

جلسه سی و یکم | کلاس InputStreamReader

جلسه سی و دوم | کلاس OutputStreamWriter

جلسه سی و سوم | کلاس BufferedReader

جلسه سی و چهارم | کلاس BufferedWriter

جلسه سی و پنجم | Serialization در جاوا

جلسه سی و ششم | چندنخی(Multithreading)

جلسه سی و هفتم | آرایه دو بعدی در جاوا

جلسه سی و هشتم | کلاس ArrayList در جاوا

جلسه سی و نهم | Non Access Modifier در جاوا

 

دوره رایگان مقدماتی زبان جاوا

 

در جلسه سی ام به برخی از کلاس های خواندن و نوشتن در زمینه کار با فایل در جاوا پرداختیم. اما خب کار با فایل به همین کلاس ها ختم نمی‌شود و همان طور که از قبل گفتیم مبحث کار با فایل خیلی گسترده است که ما سعی می‌کنیم مفاهیم پرکاربردی که بیشتر نیاز بهشون داریم رو کار کنیم.

 

نکته: برای این که آموزش ها خسته کننده و گیج کننده نشود تکه تکه مفاهیم و کلاس های کار فایل را در جلسات مجزا بررسی می‌کنیم.

 

InputStreamReader
کلاس InputStreamReader نیز برای خواندن داده های یک فایل استفاده می‌شود.

 

 

کلاس InputStreamReader پلی از جریان بایت ها به جریان کاراکترهاست. این کلاس داده های بایتی رو میخونه ،برامون این بایت ها را بصورت مجموعه ای از کاراکترها رمزگشایی میکنه و در نهایت ما می‌توانیم از این مجموعه ای از کاراکترها استفاده کنیم.

 

برای استفاده از کلاس InputStreamReader باید پکیج java.io.InputStreamReader را درسورس کد برنامه مون import کنیم.

 

import java.io.InputStreamReader ;

 

✔ پس درکل برای خواندن مجموعه ای از کاراکتر ها از کلاس InputStreamReader استفاده می‌کنیم.

این کلاس نیز دارای چندین سازنده است که با توجه به نیاز آنها را هنگام شی سازی صدا می‌زنیم:

 

InputStreamReader(InputStream in)

 

✔ یکی از سازنده های این کلاس بصورت پیشفرض برای استفاده از مجموعه ای کاراکترها است.


✔ همون طور که مشاهده می‌کنید این سازنده به عنوان پارامتر یک شی از کلاس InputStream دریافت می‌کند.از آنجایی که کلاس FileInputStream فرزند کلاس InputStream هستش این سازنده می‌تواند یک شی از نوع FileInputStream را نیز دریافت کند.


برخی از متدهای کلاس InputStreamReader را در زیر بررسی کرده ایم:

 

void close ()


✔ این متد برای بستن فایلی است که از طریق کلاس InputStreamReader خوانده شده است.

 

مثال:

 

package www.javapro.ir;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class InputStreamReaderDemo {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
          FileInputStream fis = null;
          InputStreamReader isr = null;
          int i;
          char c;

          try {
              // new input stream reader is create d
              fis = new FileInputStream("test.txt");
              isr = new InputStreamReader(fis);

              // input stream reader is closed
              isr.close();
              System.out. print ("close() invoked ");

              // read() called after closed method
              i = isr.read();
              c = (char) i;
              System.out. print ln(c);

          } catch (Exception e) {

              // print error
              System.out. print ("The stream is already closed");
          } finally {

              // closes the stream and releases resources associated
              if (fis != null)
                    fis.close();
              if (isr != null)
                    isr.close();
          }
    }
}

 

خروجی: یک استثنا رخ می‌دهد و دستور درون بلوک catch اجرا می‌شود،دلیل رخ دادن استثنا این هست که از طریق شی ساخته شده از کلاس InputStreamReader با نام isr متد read صدا زده شده است.و این در حالی است که در خط قبل از آن شی isr که حاوی آدرس فایل خوانده شده از کامپیوتر است با متد close بسته شده است و دیگر نمی‌توانیم به داده های درون آن دسرسی پیدا کنیم. (چیزی شبیه یک فایل txt در notepad زمانی می‌توانید که داده های یک فایل تکس را ببینید که آن فایل را باز کرده باشید )

 

خروجی در محیط کنسول بصورت زیر است:

 

close() invoked The stream is already closed

 

توضیحات:

 

FileInputStream fis = null;
InputStreamReader isr = null;


✔ از دو کلاس FileInputStream و InputStreamReader بدون صدا زدن سازنده آنها شی ایجاد کرده ایم و مقدار null بهشون نسبت داده ایم. نکته ای که باید به ان توجه کنید این است که به همراه کلاس InputStreamReader حتما باید کلاس FileInputStream هم تعریف کنید چون ورودی پارامتر سازنده کلاس InputStreamReader از نوع کلاس InputStream است.

 

int i;
char c;

 

✔ تعریف دو متغیر، برای داده های بایتی یک متغیر از نوع int و برای داده های کاراکتری یک متغیر از نوع char ایجاد کرده ایم.

 

try {
              // new input stream reader is create d
              fis = new FileInputStream("test.txt");
              isr = new InputStreamReader(fis);


✔ برای کنترل استثنا از بلوک try-catch استفاده شده است.


✔ خب سازنده های دو کلاس را برای اشیا صدا میزنیم.

 

✔ آدرس فایلی که از قبل درون کامپیوتر ما و در پوشه پروژه ای که این سورس کد درونش قرار دارد را به عنوان پارامتر به سازنده کلاس FileInputStream داده ایم.

 

✔ شی fis که از نوع کلاس FileInputStream هستش را به عنوان پارامتر به سازنده کلاس InputStreamReader داده ایم.

 

isr.close();


✔ شی isr که حاوی جریان فایل ورودی ما است را با این متد بسته ایم.با این کار دیگر فایلی که از کامپیوتر خواندیم بسته شده و دیگر به ان دسرسی نداریم

 

i = isr.read();
              c = (char) i;
              System.out.print ln(c);

 

✔ قصد داشتیم یک بایت را از فایل بخوانیم و با تبدیل بایت خوانده شده به کاراکتر آن را چاپ کنیم که با استثنا روبرو می‌شویم-زیرا شی isr که حاوی جریان فایل خوانده شده است که در خط با متد close بسته شده است.

 

 

} catch (Exception e) {

              // print error
              System.out. print ("The stream is already closed");
          } finally {

              // closes the stream and releases resources associated
              if (fis != null)
                    fis.close();
              if (isr != null)
                    isr.close();
          }

 

✔ به دلیل رخ دادن استثنا دستور درون بلوک catch اجرا می‌شود و در نهایت صرف نظر از این که چه اتفاقی در برنامه رخ می‌دهد دستورات درون بلوک finally اجرا می‌شود و درصورت null نبودن فایل ها همه ی آنها بسته می‌شود.

 

 

int read()

 

💡 این متد تک به تک کاراکترهای موجود در فایل را میخواند.

 

مثال :در کامپیوتر پوشه پروژمون یک فایل با نام و فرمت name.txt داریم که حاوی تعدادی اسم به صورت متن (رشته) یا مجموعه ای از کاراکتر ها است بصورت زیر: (تصویر 1) حالا قصد داریم با استفاده از کلاس های FileInputStream و InputStreamReader این فایل را کاراکتر به کاراکتر بخوانیم و در محیط کنسول آنها را چاپ کنیم:

 

آموزش کار با فایل در جاوا

 

package fileIO;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class InputStreamReaderDemo {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    FileInputStream fis = null;
    InputStreamReader isr =null;
    char c;
    int i;
     
    try {
        // new input stream reader is create d
        fis = new FileInputStream("name.txt");
        isr = new InputStreamReader(fis);
       
        // read till the end of the file
        while((i=isr.read())!=-1)
        {
          // int to character
          c=(char)i;
           
          // print char
          System.out. print ln("Character Read: "+c);
        }
    } catch (Exception e) {
     
        // print error
        e. print StackTrace();
    } finally {
       
        // closes the stream and releases resources associated
        if(fis!=null)
          fis.close();
        if(isr!=null)
          isr.close();
    }
  }
}

 

خروجی:

 

Character Read: A
Character Read: l
Character Read: i
Character Read:
Character Read: R
Character Read: e
Character Read: z
Character Read: a
Character Read:
Character Read: h
Character Read: a
Character Read: s
Character Read: a
Character Read: n
Character Read:
Character Read: j
Character Read: a
Character Read: f
Character Read: a
Character Read: r
Character Read:


✔ همان طور که گفتیم ما کاراکتر به کاراکتر فایل را میخوانیم، حالا اینجا هم می‌بینید که با هر بار خوانده شده کاراکترهای درون فایل مقادیر آنها در محیط کنسول چاپ شده است.مثلا نام اول ما ali بود که بصورت

 

a
l
i


خوانده شده و بعد از آن فاصله یا اسپیس را به عنوان یک کاراکتر خوانده است و غیره.

 

نکته جدید نداره فقط به خط کد زیر نگاه کنید:

 

c=(char)i;

 

✔ در اینجا ما مقدار متغیر از نوع بایت را به متغیر از نوع کاراکتر تبدیل ساخته ایم و درون یک متغیر از نوع کاراکتر ریخته ایم. به این کار عمل casting در جاوا می‌گوییم خود بحث جدایی است واردش نمی‌شویم فقط این ذهنیت را داشته باشد اگر خواستید یک متغیر را به متغیر دیگر تبدیل کنیم می‌توانیم با قرار دادن نوع متغیر درون پرانتز و گذاشتن پرانتز سمت چپ متغیر هدف که سمت راست مساوی قرار دارد آن را تبدیل یا به اصلاح casting می‌کنیم.

 

c=(char)i;


✔ i متغیر هدف ما که سمت راست علامت مساوی قرار دارد.در اینجا متغیر i از نوع int است.

 

✔ نوع متغیری که قصد داریم متغیر هدف را به ان تبدیل کنیم درون پرانتر قرار می‌دهیم. (char)

حال پرانتز را سمت چپ متغیر هدف قرار می‌دهیم.

 

(char)i


در نهایت سمت چپ علامت مساوی متغیری که از نوعی که درون پرانتز وجود دارد را قرار می‌دهیم.

 

c=(char)i;

 

✔ در اینجا متغیر c از نوع char است.

 

نکته : همه متغیر ها رو نمی‌شود به روش casting به هم تبدیل کرد.

 

String b="100000000";
int a=(int)b;

 

مثلا همچین cast ای رو نمیشه انجام داد در جلسه ای جدا به این مفهوم می‌پردازیم ،بگذریم فراموشش کنید بریم سراغ اصل مطلب!!!

مثال بالا را بصورت زیر تغییر می‌دهیم:

 

***ادامه این جلسه آموزشی را به صورت کامل و مرتب شده در زیر دانلود کنید:


 این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.
این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)


آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا
لینک دانلود
 
 

نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.
بخشی از کتاب جلسه سی و یکم - کلاس InputStreamReader را مشاهده می‌کنید
بخشی از کتاب جلسه سی و یکم - کلاس InputStreamReader
 بخشی از کتاب جلسه سی و یکم - کلاس InputStreamReader را مشاهده می‌کنید
بخشی از کتاب جلسه سی و یکم - کلاس InputStreamReader
 بخشی از کتاب جلسه سی و یکم - کلاس InputStreamReader را مشاهده می‌کنید
بخشی از کتاب جلسه سی و یکم - کلاس InputStreamReader
 بخشی از کتاب جلسه سی و یکم - کلاس InputStreamReader را مشاهده می‌کنید
بخشی از کتاب جلسه سی و یکم - کلاس InputStreamReader
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

3 نظر
sima attar
شنبه نهم اردیبهشت ۹۶
پاسخ
(1)
()
sima attar
با سلام و احترام. سایتتون بسیار آموزنده و عالیست. مطالب خیلی روان و قابل فهم بیان شده اند. ممنون زحمات شما.
پاسخ مدیر سایت
سلام.از نظر لطف شما سپاسگزارم
پاسخ مدیر سایت
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب
گفتگو را شروع کنید
مشاوره ،تدریس خصوصی و سفارش انجام انواع پروژه های برنامه نویسی