menusearch
javapro.ir

♨️جلسه پنجم - متغیر ها در جاوا

جستجو
شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۳:۲۰
۱۳۹۵/۷/۳۰ جمعه
(8)
(1)
♨️جلسه پنجم - متغیر ها در جاوا
♨️جلسه پنجم - متغیر ها در جاوا

جلسه پنجم - متغیر ها در جاوا


•  متغیر ها برای ذخیره داده ها استفاده می‌شوند.


•  متغیر ها وقتی تعریف می‌شوند محلی از حافظه برای ذخیره مقدارشون اختصاص داده می‌شود.


•  در سیستم عامل انواع مختلفی از متغیر ها حافظه بهشون اختصاص داده می‌شود.


•  هر متغیر یک نام دارد که به دلخواه انتخاب می‌شود و یک نوع که از انواع متغیر ها با توجه به نیاز تعیین می‌شود.


•  برای تعریف متغیر ابتدا نوع متغیر را مشخص کرده و سپس نامی به دلخواه برایش انتخاب میکنیم.

 

VariableType    VariableName;

 

•  نام متغیر منحصر به فرد است یعنی نمی‌توان همزمان دو متغیر همنام باشند.
•  ما می‌توانیم متغیر ها رو در انواع مختلفی نظیر integer,character,String و....در حافظه ذخیره کنیم.


کل متغیر ها در جاوا به دو بخش تقسیم می‌شود:


1.  متغیر‌‌‌‌های Primitive (اولیه)
2.  متغیر‌‌‌‌های Reference/Object (شی/ارجاعی)

 

متغیر‌‌‌‌های Primitive (اولیه):
8 نوع متغیر primitive (اولیه) در جاوا وجود دارد.
انواع متغیر primitive (اولیه) یک کلمه کلیدی(keyword) دارند که توسط آن تعریف می‌شوند.


در پایین به جزییات هشت نوع متغیر primitive (اولیه) می‌پردازیم:


متغیر byte:

  این متغیر از نوع عدد صحیح است یعنی تنها برای برای ذخیره اعداد صحیح در حافظه مثل 1و10و50 بکار می‌رود.
  حداقل مقداری که این متغیر می‌تواند بگیرد -127 است.
  حداکثر مقداری که این متغیر می‌تواند بگیرد 127 است.
  مقدار پیشفرض (Default value) این متغیر پس از تعریف 0 (صفر) است.
  بایت ها (byte) اساسا برای ذخیره اعداد صحیح خیلی کوچک که در محدوده -127 تا 127 هستند استفاده می‌شوند.

مثال:

 

byte a=120;
 byte  b=-80;

 

متغیر short:

  این متغیر نیز از نوع عدد صحیح است یعنی تنها برای برای ذخیره اعداد صحیح در حافظه بکار می‌رود.
  حداقل مقداری که این متغیر می‌تواند بگیرد -32,768 است.
  حداکثر مقداری که این متغیر می‌تواند بگیرد 32,767 است.
  مقدار پیشفرض (Default value) این متغیر پس از تعریف 0 (صفر) است.
  متغیر‌‌‌‌های short اساسا برای ذخیره اعداد صحیح کوچک که در محدوده-32,768 تا 32,767 هستند استفاده می‌شوند.

 

مثال

short s = 10000;
short r = -20000;

 

متغیر int:

  این متغیر نیز از نوع عدد صحیح است یعنی تنها برای برای ذخیره اعداد صحیح در حافظه بکار می‌رود.
  حداقل مقداری که این متغیر می‌تواند بگیرد - 2,147,483,648 است.
  حداکثر مقداری که این متغیر می‌تواند بگیرد 2,147,483,647 است.
  مقدار پیشفرض (Default value) این متغیر پس از تعریف 0 (صفر) است.
  متغیر‌‌‌‌های int اساسا برای ذخیره اعداد صحیح بزرگ که در محدوده - 2,147,483,648 تا 2,147,483,647 هستند استفاده می‌شوند.

مثال:

 

int a = 100000;
int b = -200000;

 

متغیر long:

  این متغیر نیز از نوع عدد صحیح است یعنی تنها برای برای ذخیره اعداد صحیح در حافظه بکار می‌رود.
  حداقل مقداری که این متغیر می‌تواند بگیرد -9,223,372,036,854,775,808 است.
  حداکثر مقداری که این متغیر می‌تواند بگیرد 9,223,372,036,854,775,807 است.
  مقدار پیشفرض (Default value) این متغیر پس از تعریف 0 (صفر) است.
  متغیر‌‌‌‌های long اساسا برای ذخیره اعداد صحیح خیلی بزرگ که در محدوده -9,223,372,036,854,775,808  تا 9,223,372,036,854,775,807 هستند استفاده می‌شوند.

 

مثال:

 

long a = 100000;
long b = -200000;

 

متغیر float:

  این متغیر نیز از نوع عدد اعشاری است یعنی تنها برای برای ذخیره اعداد اعشاری در حافظه بکار می‌رود.
  مقدار پیشفرض (Default value) این متغیر پس از تعریف0.0f است.

 

float f1 = 234.5f;

 


  حتما هنگام مقدار دهی به متغیر float که از نوع اعشاری است آخرش از حرف انگلیسی f کوچک باید استفاده شود.

 

نکته 2 :

 

•    هنگام تعریف متغیر، نام متغیر تنها می‌تواند با حروف یا همون کاراکتر‌‌‌‌های انگلیسی (a-z) یا _(آندرلاین) یا حرف دلار ($) شروع شود.
•    بجای کاراکتر انگلیسی می‌توانیم از کاراکتر‌‌‌‌های سایر زبان ها نظیر فارسی هم استفاده کنیم اما اصلا توصیه نمی‌شود.
•    نمی توان نام متغیر رو با عدد شروع کرد. اما میشود بعد از این که ابتدای نام متغیر رو با حرف انگلیسی یا _(آندرلاین) یا حرف دلار ($) شروع کردیم بعدش از عدد استفاده کنیم.
•    در تعریف نام متغیر نمی‌توان از حروفی نظیر @،#،%،-،!،+،&،^و....استفاده کرد.
•    در تعریف نام متغیر نمی‌توان از نقطه استفاده کرد.
•    در تعریف نام متغیر نمی‌توان میان کاراکتر‌‌‌‌های نام متغیر فاصله انداخت.

 

  در تعیین نام متغیر نمی‌توان از کلمات کلیدی جاوا(Java keyword) به تنهایی نظیر public,static,int,void,long,float و...استفاده کرد،مگر این که کنار این کلمات کلیدی از عدد یا حروف دیگری استفاده شود نظیرpublic1 یا int145 یا voidaو...

 

  در زیر انواع شکل صحیح تعیین نام متغیر رو مشاهده می‌کنید:

 

 float f1 = 234.5f;
float f568 = 234.5f;
float _f = 234.5f;
float _fkkk5j = 234.5f;
float f_20oo = 234.5f;
float int87k = 234.5f;
float public1 = 234.5f;

float $=5.1f;
float $250=8.8f;
float _4=7.36f;

 

در زیر انواع شکل اشتباه تعیین نام متغیر رو مشاهده می‌کنید!!!!

 

  float 1f = 234.5f;
float int = 234.5f;
float void = 234.5f;
float 1254= 234.5f;                                         
float 2@ = 234.5f;
float %$3= 234.5f;
float a*& 234.5f;

  float 4_=7.36f;
float a.b=13.6f;
float ali mohammadi =12.6f;

 

•    هنگام نام گذاری متغیر، جاوا حساس به حروف بزرگ یا کوچک است که به آن case sensitive می‌گویند، مثلا نام JAFAR و jafar پیش ما انسان ها یکسان هستند اما در جاوا کاملا با هم فرق دارند. یا دو متغیر treeCount و TreeCount کاملا با هم فرق دارند.پس اگر دو متغیر همنام بودند اما در حروف بزرگ یا کوچک متفاوت بودند را case sensitive می‌گوییم. دو نام که حالت case sensitive نسبت به هم داشتند یعنی تنها در حروف بزرگ یا کوچک متفاوت بودند را می‌توانیم به عنوان نام متغیرها استفاده کنیم.

  • بهتر است نام متغیر با حرف کوچک شروع شود.

 

متغیر double:

  این متغیر نیز از نوع عدد اعشاری است یعنی تنها برای برای ذخیره اعداد اعشاری در حافظه بکار می‌رود.
  مقدار پیشفرض (Default value) این متغیر پس از تعریف0.0d است که می‌توان از بکار بردن حرف d آخر مقدار صرف نظر کرد.
  بیشتر برای تعریف متغیر از نوع اعشاری از این متغیر استفاده میکنند.پس ما float رو تقریبا فراموش میکنیم و هنگام تعریف متغیر از نوع اعشاری از متغیر double استفاده میکنیم.

مثال:

double d1 = 123.4;

 

متغیر boolean:

  این متغیر یک متغیر منطقی هست.
  برای این متغیر تنها دو مقدار وجود دارد : true یا false
    این نوع متغیر برای دستورهایی که درست هستند یا غلط وflag ها و شرط ها استفاده می‌شود.میدونم معلوم نیست چی به چی شد!!!!پس با ی مثال مفهوم این متغیر رو جا میندازم:

فرض کنید یک متغیر به نام flag داریم که مقدارش true است حال شرط زیر رو مشاهده می‌کنیم:


اگر flag=true است پیام "Hello iran" رو چاپ کن
اگر flage=false هست پیام "Error" رو چاپ کن.


یا مثال دیگر:


امروز هوا "آفتابی" هست. در اینجا آفتابی را true و بارانی رو false در نظر می‌گیریم.


اگر امروز هوا "آفتابی" باشد: علی به خرید می‌رود.علی به خرید می‌رود چون هوای امروز آفتابی هست و شرط
درست (true) است.


اگر امروز هوا "بارانی" باشد: علی در خانه می‌ماند. علی در خانه نمی‌ماند چون هوای امروز آفتابی هست و شرط نادرست ( false )است.

 

  • درمورد دستورات شرطی و... در جلسات آینده صحبت خواهیم کرد فعلا در همین حد بدونید در آینده در خلال مثال‌‌‌‌های کاربردی بیشتر با این مفاهیم اشنا خواهیم شد.

 

  •   مقدار پیشفرض (Default value) این متغیر پس از تعریف false است.


مثال:

 

boolean one = true;
 
 

.....ادامه این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

 

دانلود کتاب فارسی رایگان جاوا
لینک دانلود

 

 


نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.

instagramtelegram
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

11 نظر
عباس زهره وندی
سه شنبه چهاردهم مرداد ۹۹
پاسخ
()
()
عباس زهره وندی
مرسي از اطلاعات مفيد و خالص سايتتون
پاسخ مدیر سایت
سلام.از نظرلطف و محبت شما سپاسگزارم
پاسخ مدیر سایت
کیوان
جمعه هشتم آذر ۹۸
پاسخ
()
()
کیوان
سلام ممنون از آموزشتون.... براي شروع بهترينه! پايدار باشيد
پاسخ مدیر سایت
سلام.از نظر لطف شما سپاسگزارم
پاسخ مدیر سایت
poorya
دوشنبه بیست و هفتم آبان ۹۸
پاسخ
()
()
poorya
خيلي ممنون از سايت عاليتون خدا خيرتون بده بهترين اموزشي بود که تا حالا ديدم مرسي
پاسخ مدیر سایت
سلام.از نظر لطفتون ممنونم
پاسخ مدیر سایت
سجاد حامدی
یکشنبه بیست و چهارم تیر ۹۷
پاسخ
()
()
سجاد حامدی
سلام مطالبتون خيلي خوبه من ميخوام جاوا ياد بگيرم تواين سايت راجب جاوا۱۰نوشته شده به نظرتون با اين قابليت هايي که اضافه شده جاواراحت تر شده؟؟href=”https://mimland.com/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7-10-%D9%88-local-variable-type-inference/”
علی
پنج شنبه هفدهم خرداد ۹۷
پاسخ
()
()
علی
و اين اموزشتون اشتباه داريد،اول نام متغير از علامت دلار هم ميشه استفاده کرد و اينجوري نيست که فقطم با حروف انگليسي بشه نوشت با حروف فارسي هم من نوشتم بهم خروجي داد
پاسخ مدیر سایت
با سلام و احترام،متغیر با نام دلار به تنهایی یا با حروف انگلیسی یا با قرار دادن عدد بعد از دلار مثل $ یا a$ مشکلی ندارد،ما در آموزش گفتیم متغیر با نام %$3 ممنوع و خطاست!!! (دلیل خطا هم استفاده از حرف % است)نه متغیر با نام دلار! بله متغیر با نام فارسی هم خطایی نمیده و مقدار در خودش ذخیره می‌کند.
پاسخ مدیر سایت
مجید شیخ
یکشنبه نوزدهم فروردین ۹۷
پاسخ
()
()
مجید شیخ
با سلام و خسته نباشيد: دارم روي پروژه ماشين حساب کار مي کنم تو کار با اعداد اعشاري به مشکل خوردم مثلا جمع ۱٫۱ با ۲٫۲ با متغير double جواب ميشه ۳٫۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ مشکل کحاي کار هست؟
پاسخ مدیر سایت
سلام.پاسخ خود را در لینک زیر دریافت کنیدhttps://t.me/javalike/881
پاسخ مدیر سایت
ملیکا ملیکا
شنبه دوازدهم اسفند ۹۶
پاسخ
()
()
ملیکا ملیکا
خييلي ازتون ممنونم بابت آموزش هاي مفيدتون.کمتر کسي پيدا ميشه مثل شماها علمشو به رايگان در اختيار بذاره.خداخيرتون بده
حیدرعلی تاکی
یکشنبه بیست و نهم مرداد ۹۶
پاسخ
()
()
حیدرعلی تاکی
لینک دانلود خراب است سپاس
پاسخ مدیر سایت
سلام.بررسی شد، لینک دانلود درست بود از لینک زیر دانلود کنیدhttps://goo.gl/Aeu8qn
پاسخ مدیر سایت
arezomilani
دوشنبه هجدهم بهمن ۹۵
پاسخ
(0)
()
arezomilani
لینک تلگرام شما کارنمیکنید وواقعا هم سایتتون خوب تعریف کرده. مرسی
پاسخ مدیر سایت
سلام.لینک عضویت در کانال تلگرام تصحیح شد، از این که اطلاع دادید سپاسگزارم
پاسخ مدیر سایت
گفتگو را شروع کنید
رزو مشاوره و تدریس خصوصی برنامه نویسی و سفارش انواع پروژه‌‌‌‌های برنامه نویسی