menusearch
javapro.ir

♨️ جلسه بیست و دوم - Overriding در جاوا

جستجو
چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۲:۳۶:۲۶
۱۳۹۵/۱۱/۱ جمعه
(9)
(0)
♨️ جلسه بیست و دوم - Overriding در جاوا
♨️ جلسه بیست و دوم - Overriding در جاوا

اگه میخوای موارد زیر از جاوا رو بدونی جلسه بیست و دوم آموزش جاوا رو دانلود کن!


🔵 Overriding در جاوا


🔵 قوانین مهم برای متدی که میخواد Overrid  شود


🔵 پرداختن به تمامی نکات مفهوم Overriding


🔵 تمامی مفاهیم با مثال ساده توضیح داده شده است


در جلسات گذشته در مورد کلاس های پدر (superclasses) و فرزند (subclasses) صحبت کردیم.هنگامی که کلاس فرزند متد کلاس پدر را در بدنه خود پیاده سازی کند و دستورات درون بدنه آن را تغییر دهد ، به این عمل Override کردن متد کلاس پدر در کلاس فرزند میگوییم. ای تغییرات تنها شامل دستورات درون بدنه متد می شود و حق تغیییر نوع،پارامترها و نام متد را نداریم میدونم هنوز مفهوم واضع نیست پس در ادامه با ما همراه شوید.


Override کردن متد کلاس پدر درون کلاس فرزند را با یک مثال ساده بررسی میکنیم:
فرض کنید کلاس A کلاس B را به ارث برده است یعنی  کلاس A فرزند کلاس B  هستش.
کلاس پدر (B)  یک متد به نام calculator داره که دو پارامتر از ورودی میگیره و آن ها باهم جمع میکنه و در خروجی چاپ میکند بصورت زیر:

 

class  B{
    
     void  calculator(int x,int y){
          int  sum=x+y;
   System.out.println("sum="+sum);
 
     }
}

 

✔ همان طور که در مفاهیم ارث بری در جلسات گذشته بررسی کردیم وقتی یک کلاس ،کلاسی دیگر را به ارث می برد می تواند مستقیم از متد ها و ویژگی ها کلاس پدرش استفاده کند:

 
package  javalike;
 
class  B {
 
     void  calculator(int x, int y) {
          int  sum = x + y;
          System.out.println("sum=" + sum);
     }
}
 
public  class extends  B {
 
     public  static  void  main(String[] args) {
 
          A  a = new  A();
          a.calculator(10, 5);
     }
}

 

خروجی:

 

sum=15

 

✔ در اینجا کلاس A کلاس B  را به ارث برده است،پس می تواند مستقیم از متغیرها و متدهای کلاس پدرش یعنی B استفاده کند.همان طور که مشاهده میکنید در متد main ،مستقیم با شی ساخته شده از کلاس A (فرزند) ،متد کلاس پدر را صدا زده ایم.

 

✔ اینجا ما با به ارث بردن از کلاس پدر ،مستقیم از متد کلاس پدر بدون هیچ تغییری استفاده کرده ایم.

 

خب جناب Override چه کاربردی داره؟!! حالا ماجرا را یکم تغییر میدیم!! کلاس A (فرزند) میخواد از متد calculator کلاس B (پدر) استفاده کند،اما یک مشکلی وجود دارد!!!!!!!! کلاس A نیاز به متد calculator ای داره که دو پارامتر از ورودی بگیره و حاصل تفریق آنها را حساب کنه و در خروجی چاپ کند. اما متد calculator کلاس پدر تنها دو پارامتر از ورودی میگیرد و حاصل جمع آنها را حساب میکند! خب تکلیف چیست؟!! اینجا جناب Override خان به دادمون میرسه! Override  میگه بیا متد calculator  کلاس پدرت رو در کلاس خودت پیاده سازی کن با این تفاوت که بجای دستور جمع زدن دو پارامتر در بدنه متد calculator ،دستور تفریق دو پارامتر از هم را پیاده سازی کن! و در خروجی نمایش بده! بصورت زیر:

 

package  javalike;
 
class  B {
 
     void  calculator (int x, int y) {
           int  sum = x + y;
           System.out.println("sum=" + sum);
     }
}
 
public  class  A  extends  B {
     void  calculator(int x, int y) {
           int  subtract = x - y ;
           System.out.println("subtract=" + subtract);
     }
 
     public  static  void  main(String[] args) {
 
           A  a = new  A();
           a.calculator(10,5);
     }
}
 

خروجی:

 

subtract=5
 

✔ خب در اینجا در کلاس فرزند (A) متد calculator همنام با متد calculator کلاس پدر (B) می باشد.با توجه به نیاز متد calculator کلاس پدر (B) را در کلاس فرزند (A)Override   کرده ایم.

 

پس Override  کردن  یعنی متد پدر را در کلاس فرزند پیاده سازی کنیم و باتوجه به نیاز در دستورات درون بدنه آن تغییر ایجاد کنیم.این تغییرات تنها می تواند شامل تغییر دستورات درون متد باشد.و ما نمی توانیم نام،پارامتر ونوع متد را تغییر بدیم.


با Override کردن  متد کلاس پدر درون کلاس فرزند ،هنگام  شی ساختن از کلاس فرزند و صدا زدن متد ،برنامه بصورت خودکار متد Override  شده درون کلاس فرزند را تشخیص و برای شما معرفی میکند.یعنی دیگه کاری به متد همنام موجود در کلاس پدر ندارد.


به چه هنگام Override  کردن به کارمون میاد؟ هنگامی که شما کلاس پدر را به ارث می برید و قصد دارید از متد کلاس پدر استفاده کنید و دستورات درون آن را با توجه نیاز تغییر بدید.مثل مثال قبل که متد محاسبه (calculator) در کلاس پدر دو پارامتر از ورودی میگرفت و آنها را با هم جمع میکرد، اما در کلاس فرزند نیاز داشتیم این متد وقتی دو پارامتر از ورودی میگرد آن دو را از هم کم کند که برای این کار دست به Override  کردن متد کلاس پدر در کلاس فرزند زدیم.


یک مثال از دنیای واقعی......!!!
جعفر یک موتورسیکلت 125 از پدر خود مشتی غلام به ارث برده است!! جعفر با موتورسیکلت پدر خود با دوستش گرگعلی مسابقه میزاره!!! گرگعلی در این مسابقه برنده می شود!!! جعفر امید خودش رو از موتورسیکلت از دست نمیده و دست به چاره ای می زند!! جعفر اقدام به دست کاری انجین موتور از 125 به 200 میکند و بار دیگر با گرگعلی مسابقه میدهد و پیروز می شود. جعفر یک موتورسیکلت 125 را از پدر خود به ارث برد اما با توجه به نیاز آن را Override کرد و موتور را از 125 به 200 تغییر داد. 😊😊


نکته خیلی مهم : اگر متدی در کلاس پدر از نوع final تعریف شود ،دیگر نمی توانیم آن را در کلاس فرزند Override  کنیم.


نکته خیلی مهم : کلاس های پدر چون کلاس های بزرگ تر،کلی تر و عمومی تری هستند،هنگام که متغیرها و متدهایی که در ان تعریف میکنیم باید این متغیرها و متدها  بیشتر به سمت مفاهیم کلی و مشترک میان تمام فرزندان باشد. مثلا کلاس حیوانات ، کلاس حیوانات یک کلاس کلی هستش و به حیوان خاصی اشاره نکرده پس باید در ان مفاهیمی از متغیرها و متدهایی را درونش پیاده سازی کنیم که بین تمام خانواده حیوانات مشترک باشد!!! مثلا متد راه رفتن،آب خوردن،خوابیدن و متغیرهای نام،سن،وزن،نژاد بین همه حیوانات مشترک هستند پس میتوانیم این مفاهیم را در کلاس حیوانات پیاده سازی کنیم اما نمی توانیم متدی نظیر تخم گذاشتن را در حیوانات پیاده سازی کنیم!!! چون همه حیوانات تخم گذار نیستند.پس به این نکته دقت کنید هر چقدر به سمت پدر و پدر بزرگ و...یک کلاس می رویم و کلاس بزرگ تر می شود ،مفاهیمی باید پیاده سازی کنیم که کلی تر و مشترک میان تمام زیر کلاس ها یا کلاس های فرزند باشد.


نکته خیلی مهم : شما در یک کلاس که نقش پدر را دارد متدهای کلی را پیاده سازی می کنید،بعد فرزندان باتوجه به شرایط و نیازهای خود متدهای کلی که از پدر به ارث برده اند را Override  میکنند. برای مثال کلاس حیوانات متدی به نام حرکت کردن را دارد ،حال کلاسی مانند سگ کلاس حیوانات را به ارث می برد.خب متد حرکت کردن که در کلاس پدر سگ یعنی حیوانات هستش کلی و برای همه حیوانات تعریف شده ،کلاس سگ میاد متد حرکت کردن پدر یعنی حیوانات را در بدنه خود پیاده سازی میکند و با توجه به نیاز خود این متد را Override  میکند.مثال زیر گویای این حرف است:

 

package  javalike;
 
class  Animal {
     public  void  move() {
           System.out.println("Animals can move");
     }
}
 
class  Dog  extends  Animal {
     public void  move() {
           System.out.println("Dogs can walk and run");
     }
 
     publicvoid bark() {
           System.out.println("Dogs ahoooo!!! ahoooo!!!");
     }
}
 
public  class  TestDog {
 
     public  static  void  main(String args[]) {
 
           Dog  b = new  Dog(); // Dog object
 
           b.move(); // runs the method in Dog class
           b.bark();
     }
}

 

خروجی:

 

Dogs can walk and run
Dogs ahoooo!!! ahoooo!!!

 

✔ در این برنامه کلاس Dog کلاس Animal را به ارث برده است.

 

✔ کلاس Dog متد move کلاس Animal را در بدنه خود پیاده سازی کرده و باتوجه به نیاز آن را override کرده است.

 

✔ همان طور که در رنگ سبز می بینید ،متد move در کلاس Animal رفتار کلی حرکت کردن برای همه حیوان که مشترک هست راپیاده سازی کرده است. در خط قرمز رنگ متد move کلاس Animal درون کلاس Dog ،override و دستورات درون بدنه آن تغییر داده شده است. نوعی بومی سازی انجام شده یعنی متد move که حرکت کردن  مشترک بین حیوانات هستش ("Animals can move") را به راه رفتن و پریدن ("Dogs can walk and run") که مخصوص حیوان سگ می باشد تغییر داده شده است.

 

✔ از کلاس Dog در کلاسی مجزا به نام TestDog شی ساخته و متدهای move و bark را صدا زده ایم.

 

قوانین مهم برای متدی که میخواد Overrid  شود:

 

پارامتر متد Overrid شده پدر در کلاس فرزند باید دقیقا با پارامتر متد پدر یکسان باشد.

 

package  javalike ;
 
class  B {
 
      int  calculator(int x, int y) {
           int  sum  = x + y;
           return  sum;
     }
}
 
public  class  A  extends  B {
      int  calculator(int x, int y) {
           int  subtract = x - y;
           return  subtract;
     }
 
     public  static  void main(String[] args) {
 
           A  a = new  A();
 
           System.out.println(a.calculator(10, 5));
     }
}

 

✔ همان طور که می بینید پارامتر متد override شده درون کلاس فرزند با پارامتر متد درون کلاس پدر یکسان است.  

 

نوع متد Overrid شده پدر در کلاس فرزند باید دقیقا با نوع متد پدر یکسان باشد.

 

package  javalike ;
 
class  B {
 
      double  calculator(int x, int y) {
           double  sum = x + y;
           return  sum;
     }
}
 
public  class  A  extends  B {
      int calculator(int x, int y) {
           int  subtract = x - y;
           return  subtract;
     }
 
     public  static void main(String[] args) {
 
           A  a = new  A();
 
           System.out.println(a.calculator(10, 5));
     }
}

 

خروجی:

 

خطای کامپایل!!!
 

همان طور که در برنامه بالا مشاهده میکنید نوع متد override شده درون کلاس فرزند با متد درون کلاس پدر یکسان نیست.

 

 

.......ادامه این جلسه آموزشی را می توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا

لینک دانلود

 

 


نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.
 بخش هایی از کتاب جلسه بیست و دوم - Overriding در جاوا را مشاهده می کنیدبرای دانلود بر روی لینک دانلود کلیک کنید
بخش هایی از کتاب جلسه بیست و دوم - Overriding در جاوا
  بخش هایی از کتاب جلسه بیست و دوم - Overriding در جاوا را مشاهده می کنید برای دانلود بر روی لینک دانلود کلیک کنید
بخش هایی از کتاب جلسه بیست و دوم - Overriding در جاوا
  بخش هایی از کتاب جلسه بیست و دوم - Overriding در جاوا را مشاهده می کنید برای دانلود بر روی لینک دانلود کلیک کنید
بخش هایی از کتاب جلسه بیست و دوم - Overriding در جاوا
  بخش هایی از کتاب جلسه بیست و دوم - Overriding در جاوا را مشاهده می کنید برای دانلود بر روی لینک دانلود کلیک کنید
بخش هایی از کتاب جلسه بیست و دوم - Overriding در جاوا
instagram
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر