menusearch
javapro.ir

جلسه هشتم | ادامه ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

جستجو
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ۱۵:۵۸:۴۶
۱۴۰۰/۸/۱۷ دوشنبه
(1)
(0)
جلسه هشتم | ادامه ماتریس ها در برنامه نویسی متلب
جلسه هشتم | ادامه ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

فهرست جلسات مینی دوره متلب

جلسه اول | آموزش تصویری نصب برنامه متلب در کامپیوتر

جلسه دوم | آموزش کار با برنامه متلب

جلسه سوم | آموزش کار با توابع ریاضی ساده در متلب

جلسه چهارم | آموزش متغیرها در برنامه نویسی متلب

جلسه پنجم | معرفی انواع داده ها در متلب

جلسه ششم | آرایه ها در برنامه نویسی متلب

جلسه هفتم | ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

جلسه هشتم | ادامه ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

جلسه نهم | رشته ها در برنامه نویسی متلب

جلسه دهم | آرایه سلول ها در برنامه نویسی متلب

جلسه یازدهم | اسکریپت ها در برنامه نویسی متلب

جلسه دوازدهم | آرایه‌های چندبعدی در متلب

جلسه سیزدهم | حلقه ها و دستورات شرطی در متلب

جلسه چهاردهم | ساختارها(structures) در متلب

جلسه پانزدهم | توابع در متلب

جلسه شانزدهم | رسم نمودار دوبعدی در متلب

جلسه هفدهم | ادامه رسم نمودار دوبعدی در متلب

جلسه هجدهم | رسم نمودار سه بعدی در متلب

جلسه نوزدهم | محاسبات نمادین در متلب

جلسه بیستم(آخر) | ادامه محاسبات نمادین در متلب

 

مینی دوره آموزش رایگان برنامه نویسی متلب

 

 

آموزش برنامه نویسی متلب
موضوع:ادامه ماتریس ها در برنامه نویسی متلب
جلسه: هشتم
مدرس : مدرسین جاواپرو
متلب را ساده،آسان و شیرین بنوشید!!!

 

سفارش انجام پروژه متلب (MATLAB) {دانشجویی تا تجاری} با تحویل به موقع، صحیح و کامل کار[اینجا کلیک کنید]

 

 

در جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی متلب یادگیری دستورات مربوط به ماتریس ها را آغاز کردیم. در این جلسه نیز قصد داریم به ادامه مباحث گذشته بپردازیم.


-دستور prod:


ضرب ستونی ماتریس:

 

m =
    1    2    3
    4    5    6
    7    8    9
>>prod(m)
ans =
  28  80  162
>>prod ( prod(m) )
ans =
    362880


- دستور size:
این دستور برای به دست آوردن ابعاد یک ماتریس به کارمی رود. و به چند شکل قابل استفاده است و بسته به آرگومان های ورودی و خروجی آن می‌تواند تعداد سطرها و تعداد ستون ها یا هردو را در یک بردار یا دو متغیر جداگانه برگرداند:

 

>>m = [1 2 3;4 5 6]
m =
    1    2    3
    4    5    6
>>size(m)
ans =
    2    3
>>size(m,1)
ans =
    2
>>size(m,2)
ans =
    3
>>[a b] = size(m)
a =
    2
b =
    3


- دستور length:
  این دستور طول یک بردار یا آرایه را برمی گرداند. چنانچه یک ماتریس را آرگومان آن بدهیم، حاصل برابر با بیشینه تعداد سطر و تعداد ستون ماتریس خواهدبود:

 

>>m =
    1    2    3
    4    5    6
>>a = m(1,:)
a =
    1    2    3
>>length(a)
ans =
    3
>>length(m)
ans =
    3


- دستورات ismatrix، ،isvector، isscalar،iscolumn ،isrow :
به ترتیب چنانچه آرگومان ورودی یک ماتریس، بردار، عدد، بردار ستونی، بردار سطری باشد، مقدار 1 را برمی-گرداند، درغیراین صورت 0 را برمی گرداند.


مثال:

 

>>m =
    1    2    3
    4    5    6
    7    8    9
>>ismatrix(m)
ans =
    1
>>isvector(m)
ans =
    0
>>isvector( diag(m) )
ans =
    1
>>iscolumn( diag(m) )
ans =
    1
>>isrow( diag(m) )
ans =
    0


قبلاً یادگرفتیم که چطور جای سطرها یا ستون های یک ماتریس را تعویض کنیم، دستورات خاصی نیز برای این منظور در متلب وجود دارد:


- دستور fliplr :
  جای ستون های راست و چپ را عوض می‌کند:

 

>>m =
    1    2    3
    4    5    6
    7    8    9
>>fliplr(m)
ans =
    3    2    1
    6    5    4
    9    8    7


- دستور flipud :
  جای سطرهای بالا و پایین را عوض می‌کند.

 

>>flipud(m)
ans =
    7    8    9
    4    5    6
    1    2    3


- دستور rot90 :
  90 درجه خلاف جهت عقربه های ساعت ماتریس را می‌چرخاند:

 

>>rot90(m)
ans =
    3    6    9
    2    5    8
    1    4    7


- دستور flipdim :
این دستور به شکل flipdim(m,n) به کارمی رود. که m یک ماتریس دلخواه، و n می‌تواند 1 یا 2 باشد. اگر 1 باشد، flipud(m) را برمی گرداند و اگر 2 باشد، fliplr(m) را برمی گرداند.


- تمرین: با استفاده از دستورات فوق ماتریس زیر را از ماتریس m داده شده به دست آورید:

 

9    8    7
6    5    4
3    2    1


- دستور sort :
  اگر آرگومان آن یک بردار باشد، درایه ها را به ترتیب کم به زیاد مرتب می‌کند و اگر ماتریس باشد، این کار را برای هر ستون انجام می‌دهد:

 

>>a =
    5    4    6    6    3    4    1    9
>>sort(a)
ans =
    1    3    4    4    5    6    6    9
>>m =
    6    6    9
    5    2    2
    7    2    1
>>sort(m)
ans =
    5    2    1
    6    2    2
    7    6    9


- تمرین: ماتریس m فوق را به صورت سطری مرتب کنید.


جواب:

 

>>sort(m')'
ans =
    6    6    9
    2    2    5
    1    2    7


  - دستور min :


  کمینه یک بردار را برمی گرداند، اگر آرگومان ماتریسی بگیرد مقدار کمینه هر ستون را برمی گرداند:

 

>>m = magic(3)
m =
    8    1    6
    3    5    7
    4    9    2
>>min(m)
ans =
    3    1    2
>>min( min(m) )
ans =
    1


برای یافتن کمینه کل ماتریس از دستور آخر بالا استفاده می‌کنیم.


این دستور را با آرگومان های بیشتری نیز می‌توان به کاربرد:

 

min(m,5)
ans =
    5    1    5
    3    5    5
    4    5    2


هر مؤلفه ماتریس m، با مقدار "5" مقایسه می‌شود، چنانچه مقدار آن از 5 کمتر بود خود عدد و درغیراین صورت 5 را به جای مؤلفه مربوطه قرار می‌دهد. در واقع با این کار یک فیلتر روی مقادیر بالاتر از یک مقدار دلخواه اعمال می‌کنیم.
دستور زیر نیز برای انتخاب اعمال کمینه سازی روی سطرها یا ستون ها به کار می‌رود:

 

min(m,[],1)
ans =
    3    1    2
min(m,[],2)
ans =
    1
    3
    2
max(m)
ans =
    8    9    7
max(m,[],2)
ans =
    8
    7
    9


در حالت اول کمینه سازی مشابه قبل بوده و روی ها اعمال می‌شود و در حالت دوم روی سطرها. شاید از خود بپرسید که بدون این دستورها نیز می‌توانستیم به راحتی به نتیجه موردنظر خود برسیم. اما از آنجایی که در متلب ماتریس هایی با ابعاد بالاتر نیز قابل تعریف هستند، این دستورات به ازای ابعاد 3 به بالا کاربردی تر هستند.


- دستور median:
  اگر با مباحث مقدماتی آمار آشنایی داشته باشید، دستوراتی در این حوزه نیز وجود دارند، median در واقع مقدار میانی یک بردار را برمی گرداند. مقدار میانی عددی است که پس از مرتب سازی بردار از کم به زیاد،در صورتی که طول بردار فرد باشد در وسط بردار قرار دارد و در غیر این صورت میانگین دو مقدار وسط بردار خواهدبود. همانند دستورات دیگر نیز چنانچه این دستور را با ماتریس فراخوانی کنیم میانه یابی به هر ستون ماتریس اعمال می‌گردد:

 

>>a =
    5    4    6    6    3    4    1    9
>>median(a)
ans =
  4.5000
>>m =
    8    1    6
    3    5    7
    4    9    2
>>median(m)
ans =
    4    5    6


می بینیم که در حالت اول که طول بردار 8 بود حاصل میانگین دو عدد 4 و 5 به عنوان میانه برگردانده می‌گردد.
- نکته: برای یادگیری بیشتر دستورات آمار در متلب مانند میانگین، واریانس، کوواریانس و انحراف معیار با کمک help متلب کلمات کلیدی زیر را جستجو کنید:

 

mean, var, cov, std


بحث این با دو دستور زیر به پایان می‌رسانیم:


- دستور repmat :
Repmat(A,m,n) ماتریس A را می‌گیرد، و به تناسب m و n به ترتیب در زیر آخرین سطر و ستون، ماتریس A را تکرار می‌کند، در واقع اگر ماتریس A یک ماتریس با اندازه a*b باشد ماتریس حاصلm.a * n.b خواهد بود:

 

>>A = eye(2)
A =
    1    0
    0    1
>>repmat(A,2,1)
ans =
    1    0
    0    1
    1    0
    0    1
>>repmat(A,2,3)
ans =
    1    0    1    0    1    0
    0    1    0    1    0    1
    1    0    1    0    1    0
    0    1    0    1    0    1


-دستور reshape :
  Reshape(A,m,n) درایه های ماتریس A را به ترتیب ستونی می‌گیرد و در ماتریس جدیدی با ابعاد m*n قرار می‌دهد:

 

>>A =
    1    2    3    4
    5    6    7    8
    9  10  11  12
>>reshape(A,4,3)
ans =
    1    6  11
    5  10    4
    9    3    8
    2    7  12

 

پیروز و موفق باشید

 

 

تدریس خصوصی آنلاین و از راه دور متلب(MATLAB) با مدرس های حرفه ای و با تجربه

 

 


جلسه هشتم | ادامه ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

 

فرمت:PDF (لطفا در صورت خرابی لینک دانلود گزارش بدید که لینک اصلاح کنیم)

 


لینک دانلود آموزش رایگان اندروید

لینک دانلود

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
ثبت نام در دوره آموزش Spring security
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب