menusearch
javapro.ir

جلسه شانزدهم | رسم نمودار دوبعدی در متلب

جستجو
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | ۴:۵۴:۳۹
۱۴۰۰/۹/۳ چهارشنبه
(2)
(0)
جلسه شانزدهم | رسم نمودار دوبعدی در متلب
جلسه شانزدهم | رسم نمودار دوبعدی در متلب

فهرست جلسات مینی دوره متلب

جلسه اول | آموزش تصویری نصب برنامه متلب در کامپیوتر

جلسه دوم | آموزش کار با برنامه متلب

جلسه سوم | آموزش کار با توابع ریاضی ساده در متلب

جلسه چهارم | آموزش متغیرها در برنامه نویسی متلب

جلسه پنجم | معرفی انواع داده ها در متلب

جلسه ششم | آرایه ها در برنامه نویسی متلب

جلسه هفتم | ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

جلسه هشتم | ادامه ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

جلسه نهم | رشته ها در برنامه نویسی متلب

جلسه دهم | آرایه سلول ها در برنامه نویسی متلب

جلسه یازدهم | اسکریپت ها در برنامه نویسی متلب

جلسه دوازدهم | آرایه‌های چندبعدی در متلب

جلسه سیزدهم | حلقه ها و دستورات شرطی در متلب

جلسه چهاردهم | ساختارها(structures) در متلب

جلسه پانزدهم | توابع در متلب

جلسه شانزدهم | رسم نمودار دوبعدی در متلب

جلسه هفدهم | ادامه رسم نمودار دوبعدی در متلب

جلسه هجدهم | رسم نمودار سه بعدی در متلب

جلسه نوزدهم | محاسبات نمادین در متلب

جلسه بیستم(آخر) | ادامه محاسبات نمادین در متلب

 

مینی دوره آموزش رایگان برنامه نویسی متلب

 

 

آموزش برنامه نویسی متلب
موضوع:رسم نمودار دوبعدی در متلب
جلسه:شانزدهم
مدرس : پدرام مشهدی زاده
متلب را ساده،آسان و شیرین بنوشید!!!

 

 

تدریس خصوصی آنلاین و از راه دور متلب(MATLAB) با مدرس های حرفه ای و با تجربه [اینجا کـــــلیک کــــنید]

 

 

یکی از قابلیت های اصلی متلب در visualization یا بصری سازی داده هاست. رسم نمودارهای دوبعدی که شامل توابع، رابطه ها، نمودارهای آماری مثل هیستوگرام و نمودار دایره ای و میله ای و همچنین نمودارهای سه بعدی از جمله این قابلیت هاست.
این جلسه یادگیری نمودارهای دوبعدی را آغاز می‌کنیم.

 

- plot(x,y) :
اگر x و y بردارهای هم اندازه باشند، در صفحه مختصات کارتزین درایه های y را نظیربه نظیر برحسب درایه-های x رسم کرده و سپس این نقاط را به هم وصل نموده تا نمودار پیوسته ای به دست آید:

 

>>x = linspace(0,2*pi,100);
y = sin(x);
>>plot(x,y)


پنجره ای با نام figure1 بازمی شود:
برای اینکه چند نمودار را در یک پنجره Figure ببینیم می‌توان به یکی از روش های زیر عمل کرد:

 

 

 

آموزش رایگان رسم نمودار دوبعدی در متلب

 

 

 

- plot(x1,y1,x2,y2,…,xn,yn) :
دستور فوق مقادیر y را به ازای x نظیر خود رسم نموده:

 

>>x = linspace(0,2*pi,50);
>>y = sin(x);
>>z = cos(x);
>>plot(x,y,x,z)

 

 

 

آموزش رایگان برنامه نویسی متلب در سایت جاواپرو

 

 


نمودار sin(x) مشابه قبل با رنگ آبی رسم شد و نمودار دوم که cos(x) است با رنگ سبز به نمودار قبل اضافه شد.
چنانچه نمودارهای بیشتری هم وارد کنیم به طور خودکار به هر نمودار یک رنگ اختصاص می‌یابد.
اما روش دیگر به شکل زیر است:

 

>>w = [sin(x') cos(x')];
>>plot(x',w(:,1),x',w(:,2))

 

نتیجه دستورات فوق عیناً مشابه قبل است. در واقع w یک ماتریس n*2 بوده که هر ستون آن را به ازای مقادیر  x رسم می‌کند. دقت شود که x را به شکل ستونی وارد کردیم.


- hold :
این دستور نمودار فعلی را در پنجره Figure حفظ نموده و نمودارهای بعدی را به این پنجره اضافه می‌کند:

 

>>x = linspace(0,2*pi,50);
>>y = sin(x);
>>plot(x,y)
>>hold
Current plot held
>>z = cos(x);
>>plot(x,z)
>>w = cos(x - pi/4);
>>plot(x,w)

 

 

 

آموزش رایگان برنامه نویسی متلب

 

 


در صورت وارد نمودن مجدد hold، وضعیت به حالت قبل برمی گردد. از hold on و hold off هم می‌توان استفاده نمود.


- figure :
با هربار وارد کردن دستور plot، نمودار قبلی پاک شده و نمودار جدید جایگزین آن می‌شود. برای اینکه نمودار جدید در یک پنجره جداگانه ایجاد شود، دستور فوق را وارد کرده که ابتدا یک پنجره Figure خالی باز کرده سپس در صورت استفاده از دستور plot، نمودار در پنجره جدید رسم می‌شود.
figure(n) که n یک عدد صحیح مثبت است، پنجره ای با نام Figure n ایجاد نموده و دستورات plotای که بعد از آن وارد می‌شوند را در این پنجره وارد می‌کند.
از این دستور برای حرکت بین پنجره های باز نیز استفاده می‌شود. بدین شکل که پنجره انتخابی به عنوان پنجره جاری انتخاب و دستورات جدید در پنجره n اعمال می‌شوند.


- clf :
محتویات پنجره جاری را پاک می‌کند.


- xlabel(‘ …’) :
یک رشته متنی به عنوان محور افقی اضافه می‌کند.


- ylabel(‘ …’) :
یک رشته متنی به عنوان محور عمودی اضافه می‌کند.


- title(‘…’) :

اضافه کردن نامی به عنوان نمودار:

 

>>figure(2),plot(x,sin(x))
>>xlabel('x')
>>ylabel('y')
>>title('sin(x)')

 

 

بهت یاد میدم که چطور نمودار دوبعدی را در متلب رسم کنی

 


- legend(‘legend1’,’legend2’,…,’legendn’) :
برچسب توضیحات نمودار ایجاد می‌کند:

 

legend('cos(x)','sin(x)','cos(x-\pi/4)')

 

 

آموزش رایگان رسم نمودار دوبعدی در برنامه متلب


- plot(x1,y1,’c1s1’,x2,y2,’c2s2’,…) :
شکل کامل تر دستور plot() که در آن c1 یکی از مقادیر زیر بوده :
b, g, r, k, y, c, w, m
که به ترتیب از چپ به راست تعیین کننده رنگ های آبی، سبز، قرمز، سیاه، زرد، آبی فیروزه ای، سفید و بنفش می‌باشند و s1 که تعیین کننده نوع خطوط اتصال است:
-, - -, .-, o, p, h, : +, *, +

 

مثال:

 

>>plot(x,y,'k--')
>>hold
Current plot held
>>plot(x,z,'g+')
>>plot(x,w,'r.-')


 

آموزش رسم نمودار با plot در متلب

 


- grid, grid on, grid off :
حالت شطرنجی نمودار را فعال یا غیرفعال می‌کند.


- axis off, axis on :
محورهای نمودار را به ترتیب فعال و غیرفعال می‌کند.


- axis([xmin xmax ymin ymax]) :
محدوده محورهای افقی و عمودی که را تعیین می‌کند.


- cla :
محتویات نمودار را پاک می‌کند.


- clf :
محتویات پنجره جاری را پاک می‌کند.


- clf reset :
تغییرات ایجاد شده در پنجره را به حالت پیش فرض برمی گرداند.(مثل رنگ پس زمینه که دستورات آن بعدا توضیح داده خواهد شد.)


- zoom :
حالت زوم را در پنجره جاری فعال/غیرفعال می‌کند.


- text(x,y,’text’) :
x و y مختصات یک نقطه دلخواه در صفحه می‌باشند. text را در این نقطه چاپ می‌کند:

 

>>plot(x,y,x,z)
>>text(2.5,.8,'sin(x)')
>>text(4.5,.8,'cos(x)')

 

 

 

نحوه رسم نمودار دوبعدی در برنامه متلب را در سایت جاواپرو بهت میدم

 


- gtext(’text’) :
این دستور مشابه دستور قبلی است با این تفاوت که مختصات متن واردشده به طور دستی توسط اشاره-گر موس وارد می‌شود.


- box off/on :
محدوده دور نمودار را نمایان یا محو می‌کند.


- xlim :
محدوده تغییرات محور افقی را برمی گرداند:

 

>>xlim
ans =
       0        7
- xlim([xim xmax)] :

 


محدوده تغییرات محور افقی را بین دو مقدار xlim و xmax تعیین می‌کند.


- xlim(‘mode’) :
محدوده تغییرات x را بین دو حالت manual که حالت تعیین به طور دستی است و auto که به طور خودکار است، تعیین می‌کند.


- ylim :
مشابه xlim برای محور عمودی است.

 

- subplot(m,n,p) :
از این دستور برای ترسیم چند نمودار در یک figure استفاده می‌شود. ابتدا صفحه figure را به m سطر و n ستون تقسیم می‌کند. هر یک از m*n بخش، مربوط به یک نمودار است. شماره هر بخش توسط p تعیین می‌شود. نحوه شماره گذاری نیز به صورت سطری است. دستور ترسیمی که بعد از subplot(m,n,p) می‌آید، نمودار را در بخش pام رسم می‌کند:

 

>>subplot(2,2,1),plot(x,y)
>>subplot(2,2,2),plot(x,z)
>>subplot(2,2,3),plot(x,2*y)
>>subplot(2,2,4),plot(x-pi/2,z)


نتیجه دستورات فوق را در شکل زیر می‌بینیم:

 

آموزش رسم نمودار دوبعدی در برنامه نویسی متلب

 


به همین ترتیب برای هر نمودار می‌توان یک عنوان، برچسب نمودارها، رسم همزمان چند تابع در یک نمودار و ... را انجام داد.
- نکته: subplot(m,n,p,’replace’) نمودار مربوطه را پاک می‌کند:

 

>>subplot(2,2,4,'replace')

 

 

 

آموزش برنامه نویسی متلب را به صورت رایگان در سایت جاواپرو دنبال کنید

 

 


نکته: در صورتی که تعداد سطر و ستون ها تک رقاست،برای راحتی فرمت زیر را نیز می‌توان به کار برد:

 

>>subplot(221)
>>subplot(236)

 

پیروز و موفق باشید

 

سفارش انجام پروژه متلب (MATLAB) {کاردانی تا دکتری} با تحویل به موقع، صحیح و کامل کار [اینجا کلیک کنید]

 


 

جلسه شانزدهم | رسم نمودار دوبعدی در متلب

 

فرمت:PDF (لطفا در صورت خرابی لینک دانلود گزارش بدید که لینک اصلاح کنیم)

 

 

لینک دانلود آموزش رایگان اندروید

لینک دانلود

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب