menusearch
javapro.ir

جلسه سوم | آموزش کار با توابع ریاضی ساده در متلب

جستجو
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۰:۳۰:۳۵
۱۴۰۰/۸/۱۱ سه شنبه
(1)
(0)
جلسه سوم | آموزش کار با توابع ریاضی ساده در متلب
جلسه سوم | آموزش کار با توابع ریاضی ساده در متلب

فهرست جلسات مینی دوره متلب

جلسه اول | آموزش تصویری نصب برنامه متلب در کامپیوتر

جلسه دوم | آموزش کار با برنامه متلب

جلسه سوم | آموزش کار با توابع ریاضی ساده در متلب

جلسه چهارم | آموزش متغیرها در برنامه نویسی متلب

جلسه پنجم | معرفی انواع داده ها در متلب

جلسه ششم | آرایه ها در برنامه نویسی متلب

جلسه هفتم | ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

جلسه هشتم | ادامه ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

جلسه نهم | رشته ها در برنامه نویسی متلب

جلسه دهم | آرایه سلول ها در برنامه نویسی متلب

جلسه یازدهم | اسکریپت ها در برنامه نویسی متلب

جلسه دوازدهم | آرایه‌های چندبعدی در متلب

جلسه سیزدهم | حلقه ها و دستورات شرطی در متلب

جلسه چهاردهم | ساختارها(structures) در متلب

جلسه پانزدهم | توابع در متلب

جلسه شانزدهم | رسم نمودار دوبعدی در متلب

جلسه هفدهم | ادامه رسم نمودار دوبعدی در متلب

جلسه هجدهم | رسم نمودار سه بعدی در متلب

جلسه نوزدهم | محاسبات نمادین در متلب

جلسه بیستم(آخر) | ادامه محاسبات نمادین در متلب

 

مینی دوره آموزش رایگان برنامه نویسی متلب

 

 

آموزش برنامه نویسی متلب
موضوع: آموزش کار با توابع ریاضی متلب
جلسه: سوم
مدرس : مدرسین جاواپرو
متلب را ساده،آسان و شیرین بنوشید!!!

 

تدریس خصوصی آنلاین و از راه دور متلب(MATLAB) با مدرس های حرفه ای و با تجربه [اینجا کـــــلیک کــــنید]

 

 

در جلسه اول و جلسه دوم آموزش برنامه نویسی متلب با دستورات اولیه متلب آشنایی مختصری پیدا کردیم، همچنین دیدیم که چگونه میتوان از متلب به عنوان یک ماشین حساب پیشرفته استفاده نمود.
در این جلسه قصد داریم تا به یادگیری دستورات ریاضی بیشتری از متلب بپردازیم و در پایان دستورات دیگر پرکاربرد که به استفاده از برنامه کمک میکنند را بیاموزیم. با همراه باشید تا به کمک مثال های مختلف این دستورات و توابع را یادبگیریم.
شما حتماً ماشین حساب های علمی(یا به قول برخی ماشین حساب های مهندسی) را دیدهاید. میشه گفت تمامی عملیات های ریاضی این ماشین حساب ها به راحتی در متلب قابل اجرا هستند. توابع ریاضی مثلثاتی، نمایی، لگاریتمی و چندجمله ای ها از این دسته عملیات به شمار می‌آیند. در ادامه این دستورات را معرفی خواهیم کرد.

 

>>sin(3.14)
ans =
  0.0016
>>cos(0)
ans =
    1
>>tan(2)
ans =
  -2.1850
>>cot(0)
ans =
  Inf


 
نتایج اجرای توابع مثلثاتی sin، cos، tan، cot را در بالا مشاهده مینمایید. آرگومان این توابع همگی بر حسب رادیان باید وارد شوند. عبارت cot(0) همانطور که ملاحظه کردید و قبلاً هم اشاره کردیم به دلیل تقسیم یک عدد مثبت به صفر به شکل Inf که معادل +بینهایت است، نشان دادهمیشود.
•    توابع مثلثاتی معکوس توابع فوق به شکل زیر است:

 

asin()    acos()    atan()    acot()

 

•    توابع secant و cosecant:

 

csc() , sec()

 

•    توابع هایپربولیک:

 

sinh()    cosh()    tanh()    coth()

 


توابع نمایی و لگاریتمی به شرح زیر هستند:


•    تابع نمایی     

 

exp()


•    تابع لگاریتم طبیعی    

   

log()


•    تابع لگاریتم در مبنای 10

 

log10()


•    تابع لگاریتم در مبنای

 

log2()

 

•    توان در مبنای 2    

 

pow2()

 

•    جذر  

sqrt()

 

توصیه میکنم هرکدام از توابع فوق را جداگانه با ورودیهای مختلفی امتحان کنید و نتایج خود را تحلیل نمایید.
به عنوان یک نمونه میخواهیم ببینیم که اگر تابع لگاریتم طبیعی را با آرگومان منفی وارد کنیم، حاصل محاسبه متلب چه خواهدبود. آیا میتوانید قبل از دیدن جواب، نتیجه را حدس بزنید؟

 

log(-1)
ans =
  0.0000 + 3.1416i

 

شاید انتظار داشتیم با یک پیغام خطا یا پاسخ NaN روبهرو شویم، اما پاسخ به صورت عدد مختلط نمایش دادهشد.
اعداد مختلط همانطور که میدانید از دو بخش حقیقی و موهومی تشکیل شدهاند. این دو بخش را در بالا به ترتیب میتوان مشاهده کرد. بخش موهومی با i در انتهای مقدار آن مشخص شدهاست. در مهندسی برق بخش موهومی را با j نمایش میدهند( به دلیل اینکه با متغیر جریان،i، اشتباه نشود) در متلب هر دو نگارش صحیح است و تفاوتی نمیکند که از کدام شیوه نمایش استفادهکنید.
به دستورات زیر توجه کنید:

 

1 + 2i
ans =
  1.0000 + 2.0000i
1 + 2j
ans =
  1.0000 + 2.0000i
0j
ans =
    0
( 1 + 2j ) + ( 2 - i)
ans =
  3.0000 + 1.0000i
3 * (i - 1)
ans =
-3.0000 + 3.0000i
( i - 1 )/( i + 1)
ans =
  0.0000 + 1.0000i
1 + 1*i
ans =
  1.0000 + 1.0000i
j * ( 2 - 3i)
ans =
  3.0000 + 2.0000i


دستورات بالا نحوه تعریف یک عدد مختلط یا موهومی خالص، اعمال روی این اعداد از جمله جمع و ضرب و تقسیم، همچنین نمایش همزمان i و j را به خوبی نمایش میدهند.

     تمرین :
دستوراتی که تاکنون یاد گرفتهاید را اینبار با اعداد مختلط امتحان کنید و نتایج را تحلیل کنید.
چنانچه با اعداد مختلط آشنایی مقدماتی داشتهباشید، میدانید که توابع اندازه، فاز، قسمت حقیقی، قسمت موهومی یک عدد مختلط و همچنین مزدوج یک عدد مختلط وجود داشته که در زیر شما را با دستورات این توابع در متلب آشنا میکنیم:

 

abs(1 + 2i)
ans =
  2.2361
sqrt( 1 + pow2(2) )
ans =
  2.2361
angle(1 + 2i)
ans =
  1.1071
atan( 2/1 )
ans =
  1.1071
complex(1,2)
ans =
  1.0000 + 2.0000i
conj(1 + 2i)
ans =
  1.0000 - 2.0000i
imag(1 + 2i)
ans =
    2
real(1 + 2i)
ans =
    1


همانطور که نشان دادیم، برخی از این دستورات به کمک دستوراتی که قبلا آنها را یادگرفتیم نیز قابل اجرا بودند به عنوان مثال abs( 1 + 2i) که مقدار اندازه یک عددمختلط را برمیگرداند به راحتی از طریق جذر مجذور مؤلفههای حقیقی و موهومی نیز بهدست میآید. که در زیر آن این مقدار را دوباره محاسبه کردیم و دیدیم که نتیجه یکسانی به دست آمد.
تا اینجا ما با برخی ثوابت از پیش تعریفشده در متلب آشنا شدیم:

 

pi,        i,        j,        NaN,        inf


ثوابت دیگری نیز وجود دارند که در آینده ممکناست با برخی آنها روبهرو شویم. ثوابت فوق همگی در محاسبات ریاضی کاربرد دارند. بنابراین مثلا میتوان یک NaN را در عددی صحیح ضرب کرد و حاصل را مشاهده کرد.(امتحان کنید)
به سراغ چند دستور پرکاربرد دیگر ریاضی میرویم و این جلسه را به پایان میرسانیم.

 

round(2.1)
ans =
    2


دستور round عدد ورودی را به نزدیکترین عددصحیح گرد میکند.

 

round(-2.1)
ans =
  -2
round(3.5)
ans =
    4


همانند دیگر توابع ریاضی متلب، این تابع نیز با ورودی مختلط سازگار است:

 

round(1.3 + 0.9i)
ans =
  1.0000 + 1.0000i


در واقع متلب برای محاسبه دستور فوق مطابق زیر عمل میکند:

 

round(1.3( + round(0.9)i
ans =
  1.0000 + 1.0000i


در ریاضی با تابع جزء صحیح آشنا هستید، این تابع با دستور زیر محاسبه میگردد:

 

fix(2.1)
ans =
    2
fix(-2.1)
ans =
  -2
fix(3.9 + -0.6i)
ans =
    3


دو تابع دیگر زیر به ترتیب ورودی را به کوچکترین عدد صحیح بعد از خود و بزرگترین عدد صحیح قبل از خود گرد میکنند.

 

ceil(3.3 - 3.3i)
ans =
  4.0000 - 3.0000i
floor(3.3 - 3.3i)
ans =
  3.0000 - 4.0000i


توابع gcd(x,y) و lcm(x,y) به ترتیب ب.م.م و ک.م.م x و y را برمیگردانند.
تابع rem(x,y) نیز با قیمانده تقسیم x به y را برمیگرداند.

 

  • تمرین:

توابع فوق را به ازای ورودی های مختلف امتحان کنید. و نتایج را با مقادیر موردانتظار مقایسه نمایید.

 

 

 

سفارش انجام پروژه متلب (MATLAB) {کاردانی تا دکتری} با تحویل به موقع، صحیح و کامل کار [اینجا کلیک کنید]

 

 


 

جلسه سوم | آموزش کار با توابع ریاضی متلب

 

فرمت:PDF (لطفا در صورت خرابی لینک دانلود گزارش بدید که لینک اصلاح کنیم)

 


لینک دانلود آموزش رایگان اندروید

لینک دانلود

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب
گفتگو را شروع کنید
مشاوره ،تدریس خصوصی و سفارش انجام انواع پروژه های برنامه نویسی