menusearch
javapro.ir

پرسش های متداول جاوا

جستجو
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ۱۷:۵۸:۴۱
Encapsulation در جاوا چیست؟
کپسوله سازی به معنی محلی سازی اطلاعات موجود در یک شی است.
Encapsulation به بعنوان مخفی کردن اطلاعات نامیده می‌شود.
آیا overload کردن متد ()main کلاس امکان پذیر است؟
بله.ما می‌توانیم متد main کلاس را Overload کنیم.
method overloading چیست؟
وقتی متدهایی با نام های یکسان و پارامترهای متفاوت داشته باشیم به این عمل method overloading می‌گویند.
آیا می‌توان متدهای static را Override کرد؟
خیر.ما نمی‌توانیم متدهای استاتیک را override کنیم.
method overriding چیست؟
ویژگی که باعث میشه کلاس فرزند متدهای کلاس پدر را در بدنه خود با توجه به نیاز Override یا بازنویسی کند.
این تنها زمانی امکان پذیر است که امضای متد در کلاس فرزند با امضای متد در کلاس پدر یکسان باشد.
چندریختی(Polymorphism) چیست و چند نوع چندریختی(Polymorphism) در جاوا داریم؟
پلی مورفیسم توانایی یک شی برای گرفتن اشکال مختلف است. شایع ترین استفاده از پلی مورفیسم در برنامه نویسی شی گرایی داشتن بیش از یک متد با همان نام در یک کلاس واحد است. دو نوع پلی مورفیسم وجود دارد:
  • پلی مورفیسم استاتیک (static polymorphism)
  • پلی مورفیسم پویا (dynamic polymorphism)
آیا جاوا از وراثت چندگانه حمایت می‌کند؟
وقتی یک کلاس به بیش از یک کلاس دیگر extends شود به آن وراثت چندگانه می‌گویند.برخلاف C++ جاوا از وراثت چندگانه پشتیبانی نمی‌کند.
چهار مبحث اصلی شی گرایی چیست؟
•    Inheritance(وراثت)
•    Polymorphism(چندریختی)
•    Data Encapsulation(کپسوله سازی)
•    Abstraction(انتزاع)
آرایه ها را به چند روش متفاوت می‌توان تعریف کرد؟
 

روش های متفاوتی برای تعریف آرایه یک بعدی و دو بعدی در جاوا وجود دارد که در زیر آورده شده است:

int arr[] = null;
intarr][] = new int arr[][];
int [][] arr =newarr [][];
int [] arr [] = newarr[][];
 
مزایای JDK 1.1 نسبت به JDK 0.1 چیست؟
نسخه JDK 1.1 امکاناتی نظیر یونیکد جاوا،پشتیبانی از فونت های مختلف چندزبانه،مدیریت رویدادها،
Java security, Java Beans, RMI, SQL فراهم کرده است.
آیا می‌توانیم هر نوع داده ای را در داخل یک حلقه جاوا تعریف کنیم؟
​خیر.هر داده ای رو نمی‌توانیم درون یک حلقه تعریف کنیم.
چرا نمی‌توانم از دستور ()myArray.length برای آرایه ها استفاده کنم؟آرایه ها مثل اشیا هستند، درسته؟
آرایه ها متغیرهای ارجاعی شبیه به اشیای کلاس ها هستند.شما می‌توانید مثل یک شی متدهای    ()toString و ()hashCode را روی آرایه ها صدا بزنید.length متد نیست و تنها یک داده از آرایه است.بنابراین مجبوریم از دستور myArray.length برای به دست آوردن طول آرایه استفاده کنیم.
دستور BREAK در جاوا چیست؟
در جاوا دستور break در دو مورد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد:
•    پایان دادن به دستورات متوالی در switch-case
•    برای خارج شدن از یک حلقه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
آرایه چیست؟
آرایه یک گروه از تعداد ثابتی از مقادیر هم نوع است.
Type casting در جاوا چیست؟
برای ایجاد تبدیل بین دو نوع ناسازگار، باید از casting استفاده کنیم. دو نوع casting در جاوا وجود دارد:
Casting خودکار: به صورت خودکار بدون دخالت برنامه نویس انجام می‌شود.
Casting صریع: توسط برنامه نویس به صورت دستی انجام می‌شود.
مقدار اولیه پویا(Dynamic) چیست؟
جاوا به متغیرها اجازه می‌دهد با استفاده از هر عبارت معتبر در زمان اعلام متغیر به صورت پویا مقداردهی شوند.
Literal چیست؟
literal مقداری است که ممکن است به یک متغیر اولیه یا رشته اختصاص داده شود یا همچنین به عنوان یک پارامتر یا آرگومان به متد منتقل شود.
Unicode چیست؟
جاوا از Unicode برای نشان دادن کاراکترها استفاده می‌کند.یونیکد یک مجموعه کاراکترهای کاملا بین المللی را تعریف می‌کند که می‌تواند تمام کاراکترهای موجود در زبان های انسانی را نشان دهد.
انواع داده های مختلف در جاوا را نام ببرید.
از انواع داده در جاوا می‌توان به byte، short ،char، int،float ،long و double اشاره کرد.

•    byte – هشت بیت ( این داده هنگام کار با جریان داده ها در شبکه یا یک فایل مفید و کاربردی است)
•    short – شانزده بیت
•    char – شانزده بیت
•    int – سی و دو بیت
•    float – سی و دو بیت
•    long – شصت و چهار بیت
•    double – شصت و چهار بیت
Path و ClassPath چیست؟
Path: محل فایل های با فرمت *.exe را مشخص می‌کند.
ClassPath: برای تعیین محل فایل های *.class استفاده می‌شود.
کلاس(class) چیست؟
کلاس چیزی جز یک الگو نیست که داده ها و رفتارهای مربوط به نمونه های آن کلاس را توصیف می‌کند.
Javac چیست?
Javac کامپایلر استاندارد جاوا است که بخشی از JDK است.Javac از فایل های با فرمت *.java بایت کدها را برای ماشین مجازی جاوا تولید می‌کند.
تفاوت Java با C++ چیست؟
ویژگی های Java که آن را از C++ متفاوت میسازد بصورت زیر است:
•    ساده بودن(Simple)
•    چندنخی(Multi-threaded)
•    برنامه های توزیع شده(Distributed Application)
•    تنومند بودن(Robust)
•    امنیت بالا( security )
•    حذف پیچیدگی های C++ مثل اشاره گرها(pointers)، وراثت چندگانه(Multiple inheritance) و..
کدام مناطق حافظه به JVM اختصاص داده می‌شود؟
Heap, Stack, Program Counter Register and Native Method Stack
آیا جاوا مستقل از پلتفرم است؟
بله.جاوا یک زبان مستقل است. ما می‌توانیم کدهای جاوا را در یک پلتفرم بنویسیم و آن را در پلتفرمی دیگر اجرا کنیم.برای مثال ما می‌توانیم کدهای خود را در ویندوز نوشته و کامپایل کنیم و آن را در لینوکس و یا هر پلتفرمی دیگر اجرا کنیم.این یکی از ویژگی های اصلی جاوا است.
روش یادگیری جاوا و ماندگاری مفاهیم آن چست؟
🔗یادبگیرید

🔗تمرین کنید

🔗مرور کنید

🔗موضوعات جدید رو شروع کنید

📌بنابراین همیشه باید موضوعاتی که قبلا یادگرفتید را مرور کنید.
علت رخ دادن استثنای Negative ArraySizeException چیست؟
وقتی اندازه طول آرایه منفی شود این استثنا رخ می‌دهد

علت رخ دادن استثنای Arithmetic Exception چیست؟
وقتی یک عدد را بر عدد 0 تقسیم کنیم این استثنا در هنگام اجرای برنامه اتفاق می‌افتد

علت رخ دادن استثنای Not Such Method Exception چیست؟
وقتی یک متد را صدا می‌زنید و در کلاس شما این متد وجود نداشته باشد این استثنا رخ می‌دهد.

علت رخ دادن استثنای Illegal Access Exception چیست؟
این استثنا هنگامی در جاوا اتفاق می‌افتد که از یک کلاس abstract و interface شی ایجاد کنیم.

علت رخ دادن استثنای Instantiation Exception چیست؟
این استثنا هنگامی در جاوا اتفاق می‌افتد که از یک کلاس abstract و interface شی ایجاد کنیم.

علت رخ دادن استثنای ClassNotfoundException چیست؟
این استثنا هنگامی در جاوا اتفاق می‌افتد که کلاس مشخصی برای اجرای برنامه پیدا نشود.

تعریف چندریختی؟
به توانایی که یک شی می‌تواند به اشکال مختلف ظاهر شود چندریختی می‌گویند.
رایج ترین استفاده از چندریختی در شی گرایی زمانی است که شی از کلاس پدر به شی کلاس فرزند اشاره می‌کند یعنی شی کلاس پدر به شکل شی کلاس فرزند ظاهر شود.


تعریف وراثت؟
فرآیندی که یک شی خصوصیات سایر اشیا را به دست می‌آورد.
لیستی از متغیرهای اولیه در جاوا ارایه کنید؟
هشت متغیر اولیه در جاوا وجود دارد که از انواع ان می‌توان به byte, char, short, int, long, float, double و boolean اشاره کرد.

منظور از Overriding کردن متد در جاوا چیست؟
گر متدی که در کلاس پدر وجود دارد را در کلاس فرزند پیاده سازی کنیم و دستورات درون متد را باتوجه به نیاز تغییر دهیم به این عمل Overriding کردن متد می‌گویند.

منظور از overloading کردن متد در جاوا چیست؟
گر در یک کلاس چندین متد با نام یکسان اما با پارامتر متفاوت تعریف کردیم به این عمل overloading کردن متد می‌گویند.

آموزش این مفهوم رو در همین سایت دانلود کنید.
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
ثبت نام در دوره آموزش Spring security
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب