menusearch
javapro.ir

متد ()join در کلاس String جاوا

جستجو
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۴:۵۰:۱۴
۱۳۹۶/۸/۲۴ چهارشنبه
(3)
(0)
متد ()join در کلاس String جاوا
متد ()join  در کلاس String جاوا
به نام خدا

        
تقدیم به هموطنان عزیزمجاوا را با لذت یاد بگیر!

 


آموزش زبان برنامه نویسی جاوا

نمونه مثال از کلاس String

متد ()join

نویسنده : رحمان زارعی

جاوا را ساده،آسان و شیرین بنوشید!!!

سلام. دوست من امروز قصد داریم به متد ()join یکی از متدهای موجود در کلاس String بپردازیم.

در Java 8 ما یک متد با نام ()join در کلاس String داریم. برای اتصال چندین String به یکدیگر از این متد استفاده می کنیم.

 
Signature متد ()String join:
 
به پارامترها و نوع مقداری که متد برمی گرداند Signature متد می گویند.
 
public  static  String join(CharSequence  delimiter,CharSequence... elements)
               
•     این متد عناصری که از نوع کلاس CharSequence هستند را به هم وصل می کند . همچنین میان هر عنصر یک delimiter که از نوع کلاس CharSequence هست قرار می دهد. میدونم این توضیح اصلا واضع و روشن نیست!! پس به مثال زیر توجه کنید:

 
String temp = String.join("-", "This", "is", "a","String");
  
مقداری که متد ()join برمیگرداند و درون رشته temp می ریزد به صورت زیر است:
 
This-is-a-String
 
•    همان طور که مشاهده می کنید، متد ()join رشته های "This", "is", "a", "String" که از نوع CharSequence هستند را به هم وصل کرده است و بین هر عنصر یا رشته علامت "-" که از نوع CharSequence هست، قرار داده است.

•    در اینجا ، delimiter ما رشته "-" و elements ما رشته های "This", "is", "a", "String" می باشد.

•    می توانیم مقادیر String را به متغیرهای از نوع CharSequence دهیم.

•    پس برای اتصال چندین رشته به گونه ای که بین هر رشته یک علامت جداکننده وجود داشته باشد از متد ()join استفاده می کنیم.


نکته: اولین پارامتر متد ()join نقش علامت جداکننده میان رشته هایی که قراره انها را به هم وصل کنیم بازی می کند.

 
Example:
 
package javalike;

public class Test17 {

    public static void main(String[] args) {

        String temp = String.join("-", "This", "is", "a", "String");
        System.out.println(temp);
    }

}
 
خروجی(output):
 
This-is-a-String
 
•    جداکننده بین هر رشته(delimiter): "_"
•    رشته هایی که قراره به هم وصل شوند(elements): "This", "is", "a", "String"

نکته: اگر یکی از عناصر یا رشته هایی که قراره به هم وصل شوند null بود ، مقدار "null" به سایر رشته ها وصل می شود.

 
Example:
 
package javalike;

public class Test17 {

    public static void main(String[] args) {

        String temp = String.join("-", "This", "is", null, "String");
        System.out.println(temp);
    }
}
 
خروجی(output):
 
This-is-null-String
 
Example:
 
package javalike;

public class Example1 {
    public static void main(String args[]) {
        // The first argument to this method is the delimiter
        String str = String.join("^", "You", "are", " great");
        System.out.println(str);
    }
}
 
 
خروجی(output):

 
You^are^ great
 
Example:
 
package  javalike;

public class Example1 {
    public static void main(String args[]) {
        
        String array[]={"www","javapro","ir"};
        String str = String.join(".", array);
        System.out.println(str);
    }
}
 
خروجی(output):

 
www.javapro.ir
 
•    می توانید به جای عناصری که قراره به هم وصل شوند آرایه ای از نوع String قرار دهید.
Example:
 
package  javalike;

import java.lang.reflect.Array;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

public class Example1 {
    public static void main(String args[]) {
    ArrayList<String> list=new ArrayList<String>();
    list.add("java");
    list.add("php");
    list.add("c++");
    list.add("c#");
    list.add("c");
    
        String str = String.join(" | ",list);
        System.out.println(str);
    }
}
 
خروجی(output):
 
java | php | c++ | c# | c
 
•    می توانید به جای عناصری که قراره به هم وصل شوند یک Arraylist از نوع String قرار دهید.
•    عناصر درون Arraylist را با علامت جداکننده  " | " به هم وصل کردیم.


پیروز و موفق باشید

کانال تلگرام آموزش جاوا


این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)


دانلود کتاب آموزش جاوا
لینک دانلود

 
باز نشر این مطلب تنها بصورت PDF و با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.

برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو  کانال تلگرام  ما شوید.