menusearch
javapro.ir

آموزش صفر تا صد برنامه نویسی JavaFX

جستجو
شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ | ۲۲:۲۷:۲

جلسه 1 | معرفی و نصب JavaFX

جلسه 1 | معرفی و نصب JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 1 هستش به معرفی و نصب جاوا اف‌ایکس میپردازیم.

یکشنبه سی ام بهمن ۰۱ بیشتر بخوانید

جلسه 2 | کلاس Button در JavaFX

جلسه 2 | کلاس Button در JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 2 هستش کلاس Button را با هم بررسی خواهیم کرد و به توضیح متدهای مهم و نکات آن می‌پردازیم.

دوشنبه یکم اسفند ۰۱ بیشتر بخوانید

جلسه 3 | کلاس Label در JavaFX

جلسه 3 | کلاس Label در JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 3 هستش کلاس Label را با هم بررسی خواهیم کرد و به توضیح متدهای مهم و نکات آن می‌پردازیم. یک پروژه خیلی کوچک شمارش تعداد کلید روی دکمه رو پیاده میکنیم.

جمعه پنجم اسفند ۰۱ بیشتر بخوانید

جلسه 4 | کلاس TextField در JavaFX

جلسه 4 | کلاس TextField در JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 4 هستش کلاس TextField را با هم بررسی خواهیم کرد و به توضیح متدهای مهم و نکات آن می‌پردازیم. یک پروژه صفحه لاگین رو پیاده میکنیم.

سه شنبه نهم اسفند ۰۱ بیشتر بخوانید

جلسه 5 | کلاس RadioButton در JavaFX

جلسه 5 | کلاس RadioButton در JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 5 هستش کلاس RadioButton را با هم بررسی خواهیم کرد و به توضیح متدهای مهم و نکات آن می‌پردازیم. یک پروژه ساده آزمون تستی را با استفاده از چیزهایی که تا الان خوندیم پیاده میکنیم.

سه شنبه نهم اسفند ۰۱ بیشتر بخوانید

جلسه 6 | کلاس CheckBox در JavaFX

جلسه 6 | کلاس CheckBox در JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 6 هستش کلاس CheckBox را با هم بررسی خواهیم کرد و به توضیح متدهای مهم و نکات آن می‌پردازیم. یک پروژه ساده انتخاب مخلفات در سایت رستوران را با استفاده از چیزهایی که تا الان خوندیم پیاده میکنیم.

یکشنبه چهاردهم اسفند ۰۱ بیشتر بخوانید

جلسه 7 | کلاس ComboBox در JavaFX

جلسه 7 | کلاس ComboBox در JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 7 هستش کلاس ComboBox را با هم بررسی خواهیم کرد و به توضیح متدهای مهم و نکات آن می‌پردازیم. یک پروژه ساده انتخاب رشته و زیر رشته را با استفاده از چیزهایی که تا الان خوندیم پیاده میکنیم.

پنج شنبه هجدهم اسفند ۰۱ بیشتر بخوانید

جلسه 8 | کلاس ChoiceBox در JavaFX

جلسه 8 | کلاس ChoiceBox در JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 8 هستش کلاس ChoiceBox را با هم بررسی خواهیم کرد و به توضیح متدهای مهم و نکات آن می‌پردازیم. یک پروژه ساده تبدیل زبان برنامه را با استفاده از چیزهایی که تا الان خوندیم پیاده میکنیم.

دوشنبه بیست و دوم اسفند ۰۱ بیشتر بخوانید

جلسه 9 | کلاس ProgressBar در JavaFX

جلسه 9 | کلاس ProgressBar  در JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 9 هستش کلاس ProgressBar را با هم بررسی خواهیم کرد و به توضیح متدهای مهم و نکات آن می‌پردازیم. یک تمرین ساده را با استفاده از چیزهایی که تا الان خوندیم پیاده میکنیم.

چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ۰۱ بیشتر بخوانید

جلسه 10 | کلاس Slider در JavaFX

جلسه 10 | کلاس Slider در JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 10 هستش کلاس Slider را با هم بررسی خواهیم کرد و به توضیح متدهای مهم و نکات آن می‌پردازیم. یک تمرین ساده تغیر فونت متن با استفاده از نوار تغییر اسلایدر را پیاده میکنیم.

جمعه بیست و ششم اسفند ۰۱ بیشتر بخوانید

جلسه 11 | کلاس ImageView در JavaFX

جلسه 11 | کلاس ImageView در JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 11 هستش کلاس ImageView را با هم بررسی خواهیم کرد و به توضیح متدهای مهم و نکات آن می‌پردازیم. یک تمرین ساده نمایش یک مجموعه از عکس ها را با استفاده از این کامپوننت پیاده سازی خواهیم کرد.

یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۰۱ بیشتر بخوانید

جلسه 12 | کلاس WebView در JavaFX

جلسه 12 | کلاس WebView در JavaFX

در این دوره از آموزش جاوا اف‌ایکس از صفر شروع کرده و تا مباحث پیشرفته این کتابخونه گرافیکی را مورد بررسی و آموزش قرار میدهیم. در هر جلسه یک جز گرافیکی را معرفی میکنیم و یک پروژه کوچیک هم با آن مینویسیم. در این جلسه که جلسه 12 هستش کلاس WebView را با هم بررسی خواهیم کرد و به توضیح متدهای مهم و نکات آن می‌پردازیم. همچنین از کلاس WebEngine متد های مهم را معرفی خواهیم کرد که برای کار با وب ویو ضروری است.

دوشنبه بیست و نهم اسفند ۰۱ بیشتر بخوانید
هدر سایت
زودتر از دیگران از جدیدترین مطالب آموزشی برنامه نویسی جاواپرو اطلاع پیدا کن
 شاید برای شما کم اهمیت باشد; اما حمایت مالی به جاواپرو جان می‌دهد
سوالات متداول برنامه نویسی
گفتگو را شروع کنید
مشاوره ،تدریس خصوصی و سفارش انجام انواع پروژه های برنامه نویسی