menusearch
javapro.ir

نمایش اعداد اعشاری double در جاوا

جستجو
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ۱۶:۵۵:۱۴
۱۳۹۷/۱/۲۲ چهارشنبه
(5)
(0)
نمایش اعداد اعشاری double در جاوا
نمایش اعداد اعشاری double در جاوا
به نام خدا

       
تقدیم به هموطنان عزیزمجاوا را با لذت یاد بگیر!


آموزش زبان برنامه نویسی جاوا

نمایش یک عدد از نوع اعشار با n رقم اعشار

نویسنده : رحمان زارعی
جاوا را ساده،آسان و شیرین بنوشید!!!
سلام.امروز 20 فروردین 1397 هست، یک مدت طولانی بود که در خدمت دوستای عزیزم نبودم.امیدوارم حالتون خوب و پر انرژی باشید 😊😊
یکی از همراهان سایت www.javapro.ir از بنده سوال کردن که چطور یک عدد از نوع double را تا دو رقم اعشار در جاوا نمایش دهیم؟
مثلا یک متغیر با نام a که از نوع double هست را به صورت زیر در جاوا داریم:

package start1397;

public class Test2 {

   public static void main(String[] args) {
       doublea = 4.750089651125;

   }
}
 
قصد داریم مقدار متغیر a را در خروجی چاپ کنیم:
package start1397;

public class Test2 {

   public static void main(String[] args) {
     doublea = 4.750089651125;
       System.out.println("value of a= "+a);
   }

}
 
خروجی برنامه بالا به صورت زیر خواهد بود:
 
Output:
value of a= 4.750089651125
 
در اینجا ما مقدار متغیر a را به صورت کامل با تمام رقم های اعشاری آن نمایش دادیم، گاهی نیاز داریم که یک عدد را تنها تا دو رقم اعشار نمایش دهیم، برای این کار به صورت زیر عمل می‌کنیم:

نمایش یک عدد اعشاری با استفاده از دستور printf

نحوه نوشتن یا سینتکس دستور printf به صورت زیر است:

System.out.printf(String format,Object... args);
•    اولین پارامتر این دستور یک رشته (String) است که قالب بندی (formatting) خروجی مورد نظر را تعیین می‌کند.
•    منظور از تعیین قالب بندی (formatting) خروجی این است که یک شی (object) ممکن است از نوع عدد صحیح(integer)، عدد اعشاری(floating point)، رشته(String)، کاراکتر(character) و... باشد، به همین خاطر باید ابتدا نوع قالب بندی مقداری که قراره در خروجی چاپ شود را تعیین کنیم.

چاپ یک عدد اعشاری در جاوا
پارامتر های موجود در دستور printf به دلیل این که می‌تواند نوع های مختلفی، از جمله عدد صحیح(integer)، عدد اعشاری(floating point)، رشته(String)، کاراکتر(character) و...داشته باشد، زمان اجرای برنامه همه این نوع ها را به نوع String تبدیل کرده و بر اساس قالب بندی تعیین شده چاپ می‌کند.

شاید یکم گیج شده باشید! اصلا نگران نباشید با مثال این مفاهیم رو یاد می‌گیرید.

مثال: برای چاپ اعداد صحیح

package start1397;

public class Example1 {

  public static void main(String[] args) {
       inta = 55;
       System.out.printf("%d", a);
   }
}

خروجی:
Output:
55

•    در مثال بالا مقدار متغیر صحیح a را در خروجی با استفاده از دستور printf چاپ کرده ایم.
System.out.printf("%d", a);

•    چون متغیر a از نوع integer هست از قالب بندی "d%" استفاده کرده ایم.
•    پس ابتدا قالب بندی متغیر مورد نظر را تعیین می‌کنیم و بعد از علامت ,(ویرگول) متغیر خود را صدا می‌زنیم.
•    از دستور "d%" برای قالب بندی جهت چاپ اعداد صحیح با دستور printf استفاده می‌شود.


مثال: برای چاپ اعداد اعشاری با دستور printf:

package start1397;

public class Example1 {

   public static void main(String[] args) {
       double a = 55.365;
       System.out.printf("%f", a);
   }
}

خروجی:
Output:
55.365000

•    از دستور "f%" برای قالب بندی جهت چاپ اعداد اعشاری با دستور printf استفاده می‌شود.
System.out.printf("%f", a);

•    همان طور که مشاهده می‌کنید در پارامتر اول دستور printf ابتدا نوع قالب بندی متغیر را تعیین کرده و در پارامتر دوم دستور printf متغیر را صدا می‌زنیم.
•    همه این ها رو گفتیم که به اصل مطلب یعنی نمایش یک عدد اعشاری با تعداد دلخواه رقم اعشار برسیم 😊😊😊 در مثال بالا مقدار متغیر اعشاری a برابر 55.365 است،هنگام چاپ متغیر a، مقدار 55.365000 نمایش داده شده است! برای این که صفر های اضافی رو حذف کنیم و مقدار عدد اعشاری a را به صورت 55.365 در خروجی نمایش دهیم باید تعداد رقم اعشار را برای متغیر خود تعیین کنیم.برای این کار به صورت زیر عمل می‌کنیم:

package start1397;

public class Example1 {

  public static void main(String[] args) {
       doublea = 55.365;
       System.out.printf("%.3f", a);
   }
}
 
خروجی:
Output:
55.365

•    در برنامه بالا مقدار متغیر اعشاری a را تا سه رقم اعشار چاپ کرده ایم.
System.out.printf("%.3f", a);
 
•    برای تعیین تعداد رقم اعشار یک متغیر از نوع اعشاری در جاوا کافیست به شکل قالب زیر عمل کنید:

نمایش یک عدد اعشاری در جاوا
مثلا برای متغیر a با تعداد رقم های اعشاری 4 دستور زیر را خواهیم داشت:

System.out.printf("%.4f", a);
 
•    کافیست بعد از علامت% یک نقطه (.) وتعداد رقم اعشارو بعد از آن حرف fرا قرار دهیم.

مثال:

package start1397;

public class Test2 {

   public static void main(String[] args) {
       doublea = 4.750089651125;

       System.out.printf("value of a= %.2f", a);
   }
}
 
خروجی:
Output:
value of a= 4.75
 
•    در مثال بالا گفتیم مقدار متغیر اعشاری a که برابر 4.750089651125 است، را تنها با دو رقم اعشار نمایش دهد.

مثال:

package start1397;
public class Test1 {
   // https://t.me/java like
   public static void main(String[] args) {
       doublea = 2.5;
       doubleb = 4.75;
       doublesum = a + b;
       System.out.printf("%.2f",sum);
   }
}
 
خروجی:
Output:
7.25
 
•    در مثال بالا دو عدد اعشاری را جمع زده و گفتیم حاصل جمع آنها را با دو رقم اعشار نمایش دهد.

مثال:


package start1397;

public class Test1 {
   // https://t.me/java like
   public static void main(String[] args) {
       doublea = 2.154357;
       doubleb = 4.852147369147;
       System.out.printf("a=%.1f\nb=%.9f ", a, b);
   }
}
 
 
خروجی:
Output:
a=2.2
b=4.852147369
 
•    در این مثال همزمان دو متغیر اعشاری را با دستور printf چاپ کرده ایم.
•    متغیر a را با یک رقم اعشار و متغیر b را با 9 رقم اعشار نمایش داده ایم.
•    دستور n\ برای پرش به سطر بعد استفاده می‌شود.


تعیین تعداد رقم های اعشار یک عدد اعشاری با استفاده از دستور String.format

اگر قصد چاپ یک رشته (String) را ندارید و تنها میخواید برای استفاده، آن را فرمت بندی کنید از متد استاتیک format موجود درکلاس String استفاده می‌کنیم.روش کار این متد شبیه به دستور printf برای فرمت بندی متغیر مورد نظر است با این تفاوت که مقداری را چاپ نمی‌کند و در عوض مقدار متغیر فرمت بندی شده را به صورت یک String برای ما برمی گرداند.

با مثال توضیح می‌دهیم:

package start1397;

public class Test1 {
   // https://t.me/java like
   public static void main(String[] args) {
       double a = 66.12369874;

       String str = String.format("%.2f", a);
       System.out.println(str);
   }
}
 
 
خروجی:
Output:
66.12

•    در برنامه بالا ما متغیر اعشاری a با مقدار برابر 66.12369874 را با دو رقم اعشار نمایش داده ایم.
String str = String.format("%.2f", a);
 
•    در دستور بالا متد format به دلیل این که استاتیک هست با نام کلاس String آن را صدا زده ایم.
•    متد format کار متد printf یعنی قالب بندی متغیر را برای ما انجام میدهد با این تفاوت که مقدار متغیر را چاپ نمی‌کند و مقدار قالب بندی شده متغیر را به صورت یک String برای ما برمی گرداند.
•    در این جا به دلیل این که متغیر a از نوع عدد اعشاری است، قالب بندی را از نوع "f%" تعیین کرده و از طرفی چون که قراره متغیر a را تا دو رقم اعشار قالب بندی کنیم قالب بندی را به صورت "2f.%" مشخص می‌کنیم.
•    حالا مقدار قالب بندی شده متغیر a را درون متغیر str که از نوع String است می‌ریزیم.

System.out.println(str);
 
•    در این دستور مقدار str را چاپ کرده ایم.
•    کلا در این برنامه ما با استفاده از دستور String.format مقدار متغیر a را به صورت یک عدد اعشاری با دو رقم اعشار قالب بندی کردیم و درون یک متغیر String ریخته و آن را چاپ کرده ایم.

مثال: برنامه ای به زبان جاوا بنویسید که دو عدد از نوع اعشاری از ورودی بگیرد و مجموع آنها را حساب کرده و در خروجی چاپ کند.

توجه: حاصل جمع دو عدد تا دو رقم اعشار نمایش داده شود.


package start1397;

import java.util.Scanner;

public class Test1 {
   // https://t.me/java like
   public static void main(String[] args) {
       Scanner input = new Scanner(System.in);
       System.out.println("Enter num1");
       doublea = input.nextDouble();
       System.out.println("Enter num2");
       doubleb = input.nextDouble();
       doublesum = a + b;
       String str = String.format("%.2f", sum);
       System.out.println("Out: "+ str);
   }
}
 
 
خروجی: فرض کنید اعداد خود را به صورت زیر به عنوان ورودی به برنامه داده ایم:
Output:
Enter num1
5.6689
Enter num2
1.8654
Out: 7.53
 
ما متغیرها با نوع های مختلف را می‌توانیم با توجه به نیاز قالب بندی کنیم که در اینجا چون که هدفمون تعیین تعداد رقم اعشار یک عدد اعشاری بود بیشتر به نوع اعشاری پرداختیم. در آینده یک جلسه مجزا در مورد مبحث Java String Format تهیه خواهیم کرد. البته شما هم باید به ما یادآوری کنید😊😊😊

پیروز و موفق باشید

کانال تلگرام آموزش جاوا


این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)


دانلود کتاب آموزش جاوا
لینک دانلود

باز نشر این مطلب تنها بصورت PDF و با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.

برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.
telegram
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

3 نظر
junior
شنبه یازدهم دی ۰۰
پاسخ
()
()
junior
آموزش سايتتون خيلي عاليه واقعا دستتون درد نکنه.مچکرم.
محمد
شنبه بیست و ششم تیر ۰۰
پاسخ
()
()
محمد
آقا دستت درد نکنه. واقعا راه گشا بود ممنون.
پاسخ مدیر سایت
خواهش میکنم :)
پاسخ مدیر سایت
حسن سلطان شریفی
سه شنبه چهارم شهریور ۹۹
پاسخ
(1)
()
حسن سلطان شریفی
از آموزش عاليتون سپاسگذارم اميدوارم هميشه در مراحل زندگي سربلند باشيد
پاسخ مدیر سایت
سلام.از نظر لطف و محبت شما سپاسگزارم
پاسخ مدیر سایت
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
ثبت نام در دوره آموزش Spring security
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب