menusearch
javapro.ir
جستجو
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ سه شنبه
(2)
(0)
جلسه سی و چهارم - کلاس BufferedWriter
جلسه سی و چهارم - کلاس BufferedWriter
آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوادر این آموزش قصد داریم یکی از روش های ساده ایجاد فایل و نوشتن داده ها و اطلاعات درون فایل را بررسی کنیم
یکی راه های ساده و متداول ایجاد و نوشتن فایل در جاوا استفاده از کلاس BufferedWriter می باشد.
با کلاس BufferedWriter می توان جریانی از داده های کاراکتری،رشته،آرایه و غیره را در فایل ذخیره کنیم.
برای استفاده از کلاس BufferedWriter در برنامه خود نیاز به import کردن پکیج Java.io.BufferedWriter داریم:

 
import  java.io.BufferedWriter;

یکی از متداول ترین سازنده کلاس BufferedWriter بصورت زیر است:
 
BufferedWriter(Writer out)

هنگام شی سازی از کلاس BufferedWriter بعد از کلمه کلیدی new این سازنده صدا زده می شود و پارامتر درون پرانتز آن مقدار دهی می کنیم.

 
BufferedWriter  bw = new  BufferedWriter(Writer out)

پارامتر سازنده کلاس BufferedWriter از نوع کلاس Writer می باشد.
میدونم الان میخواید بگید که من تا حالا اسم کلاس Writer به گوشم نخورده!! :-)
کلاس Writer یک کلاس از نوع انتزاعی (abstract) هستش که پدر برخی از کلاس هایی است که در زمینه نوشتن داده ها در فایل کاربرد دارند.در تصویر (1) سلسله مراتب کلاس هایی که فرزند کلاس Writer هستند آورده شده است:

آموزش کار با فایل در جاوا
تمام اشیایی که از نوع کلاس هایی که فرزند (زیرکلاس) کلاس Writer هستند و در سلسله مراتب تصویر(1) هم نمایش داده شده است ، می توانند جایگزین پارامتر Writer out در سازنده کلاس BufferedWriter شوند.

مثلا:

 
FileWriter fw = new FileWriter("newFile.txt");
BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنید یک شی از کلاس FileWriter که طبق سلسله مراتب تصویر(1)  از فرزندان کلاس Writer هستش جایگزین پارامتر موجود در سازنده کلاس BufferedWriter شده است.
خب حتما براتون سوال پیش اومده چرا مستقیم از کلاس Writer شی نمی سازیم و درون سازنده کلاس BufferedWriter قرار نمی دهیم؟!!!

از آنجایی که کلاس Writer انتزاعی (abstract) هستش نمی توان مستقیم از این کلاس شی ایجاد کرد، به همین دلیل از فرزندان کلاس Writer که به تمام ویژگی ها و رفتارهای کلاس Writer دسرسی دارند شی ساخته و درون سازنده کلاس BufferedWriter قرار می دهیم.

به زبان ساده :  در کل ما هنگام شی سازی از کلاس BufferedWriter ، بعد از کلمه کلیدی new سازنده این کلاس را صدا می زنیم و به جای پارامتر سازنده این کلاس ، اشیای یکی از فرزندان کلاس Writer را قرار می دهیم.
نکته: فرزندان کلاس Writer در تصویر(1) گردآوری شده اند.

بررسی متدهای کلاس BufferedReader :

 
void close()
بعد از این که فایلمون رو ایجاد کردیم و روش عملیات های مورد نظر رو انجام دادیم و دیگه کاری باهاش نداشتیم با این متد فایلمون رو می بندیم.
void write(String str)
این متد برای نوشتن و ذخیره کردن داده ها درون فایل استفاده می شود.

مثال:

 
package  www.javapro.ir;
 
import  java.io.BufferedWriter;
import  java.io.FileWriter;
import  java.io.IOException;
 
public  class  TestBufferedWriter {
 
     public  static void  main(String[] args) {
           try {
                BufferedWriter  bw=new  BufferedWriter(new FileWriter("data.txt"));
                bw.write("www.javapro.ir");
                bw.close();
           } catch (IOException e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
           }
      }
 }

خروجی:
خروجی: در کنسول خروجی نداریم و خروجی این برنامه بصورت یک فایل با نام و فرمت data.txt می باشد. تصویر(2)

آموزش کار با فایل در جاوا
توضیحات:

 
BufferedWriter bw=new BufferedWriter(new FileWriter("data.txt"));
 • در این خط کد ، ما برای ایجاد فایل از کلاس BufferedWriter استفاده کرده ایم.
 • ابتدا از کلاس BufferedWriter شی ایجاد کردیم.درون سازنده کلاس BufferedWriter یک شی از نوع کلاس FileWriter که یکی از فرزندان کلاس Writer هستش شی ساختیم.بعد درون سازنده کلاس FileWriter آدرس مکانی که قراره فایل در آن ایجاد شود قرار دادیم
به طور کلی بصورت زیر عمل کردیم:
 1. ایجاد یک شی از نوع کلاس BufferedWriter
 2. بعد از کلمه کلیدی new  سازنده کلاس BufferedWriter را صدا زده ایم.
 3. بعد بجای پارامتر سازنده کلاس BufferedWriter که از نوع کلاس Writer هستش یک شی از کلاس FileWriter که یکی از فرزندان کلاس Writer هستش ایجاد کرده ایم
 4. در پایان بجای پارامتر سازنده کلاس FileWriter  ، آدرس محلی که فایل قراره در آنجا ایجاد شود قرار می دهیم.
 
bw.write("www.javapro.ir");
bw.close();
 
 • در اینجا با استفاده از متد writer متن مورد نظر را درون فایل نوشتیم.
 • و درپایان هم با متد close این فایل را می بندیم.

void write(char[] array, int start, int len)
 • اگر قصد داشتیم بخش های از داده های موجود در یک ارایه که از نوع کاراکتر هستند را در فایل بنویسیم از این متد استفاده می کنیم.
 • پارامتر  start نقطه شروع بازه ای از آرایه است که قراره در فایل ذخیره شود.
 • پارامتر  len  تعداد کاراکترهایی است که از نقطه start به بعد قراره در فایل ذخیره شوند.
 
 • طبق فرمول زیر محدوده ای از آرایه که قراره در فایل ذخیره شود بصورت زیر است:
[start,start+len-1]
 
مثلا اگر یک آرایه از نوع کاراکتر بصورت زیر داشته باشیم:
 
char ch[]={'j','a','v','a','l','i','k','e'};
 
و بصورت زیر این ارایه را در فایل ذخیره کنیم:
write(ch,2,5);
 
بخشی از آرایه ch که در فایل ذخیره می شود بصورت زیر است:
 
valik

در اینجا پارامترهای start=2  و len=5  می باشند:
پس بازه ای از آرایه که قراره در فایل ذخیره شود طبق فرمول [start,start+len-1] بصورت زیر می باشد:
[2,6]
حالا تمام کاراکترهایی که در محدوده خانه 2 تا 6 آرایه قرار می گیرند در فایل ذخیره می شوند.
 
76543210
ekilavaj
 
 • رنگ قرمز نقطه آغاز محدوده ما را نشان می دهد.
 • رنگ سبزه محدوده ای از ارایه که قراره در فایل ذخیره شود را نشان می دهد.
 بجای فرمول می تونید len تا از پارامتر start  را بشمارید!!! و به سمت راست آرایه حرکت کنید، از این طریق نیز  محدوده سبز به دست می آید.فقط توجه داشته باشید این شمردن شامل ابتدای بازه یعنی پارامتر start نیز شود.
شمردن len  تا از start به بعد را در زیر مشاهده می کنید:
start=2;
len=5;
1.
 
76543210
ekilavaj
 

2.
 
76543210
ekilavaj
 
3.
 
76543210
ekilavaj

4.
 
76543210
ekilavaj
 
5.
 
76543210
ekilavaj
 
این متد چقدر توضیحش طولانی شد!!!! خیلی هم کاربردی نداره!!!! تمام تلاشم کردم مفهومش رو روشن کنم! اگه باز گنگ بود بی خیال متد write قبلی رو بچسبید :-)
دیگه زشته خیلی توضیح دادیم یک مثالی هم ازش بزنیم  :-)
مثال: اگه مثل من از توضیح زیاد خوشتون نمیاد راحت از مثال زیر مفهوم رو یاد میگیرید!!!

 
package  www.javapro.ir;
 
import  java.io.BufferedWriter;
import  java.io.FileWriter;
import  java.io.IOException;
 
public  class  TestBufferedWriter {
 
     public  static  void  main(String[] args) {
           try {
                BufferedWriter  bw=new  BufferedWriter(new  FileWriter("data.txt"));
                char  ch[]={'j','a','v','a','l','i','k','e'};
                bw.write(ch,0,8);
                bw.close();
           } catch (IOException e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
           }
         
     }
 
}

خروجی: خروجی این برنامه بصورت یک فایل با نام و فرمت data.txt می باشد.تصویر(3)

آموزش کار با فایل در جاوا

توضیحات:

 
BufferedWriter bw=new BufferedWriter(new FileWriter("data.txt"));
 • این خط کد در مثال قبل توضیح دادم.برای ایجاد و نوشتن فایل ازش استفاده می کنیم.
 
char ch[]={'j','a','v','a','l','i','k','e'};
 • یک آرایه از کاراکتر تعریف کرده و مستقیم مقدار دهی اولیه کرده ایم.
 
bw.write(ch,0,8);
 • در اینجا start=0 و len=8 می باشد، طبق فرمول [start,start+len-1] بازه بخشی از آرایه ch که قراره در فایل ذخیره شود بصورت زیر است:
[0,7]
  پس تمام کاراکترهای آرایه که در بازه 0 تا 7 قرار می گیرد در فایل ذخیره می شوند.
 
bw.close();
 • در پایان با استفاده از این متد فایل خود را می بندیم.
void newLine()
هنگام نوشتن داده ها در فایل اگر از این متد استفاده کنیم داده ها از سطر جدید نوشته می شوند.
نوعی جداکننده سطرها از یکدیگر هستند.اگر بدون استفاده از این متد داده ها رو داخل فایل ذخیره کنیم
همه داده ها در یک سطر از فایل قرار می گیرند، اما به هر دلیلی خواستیم داده ها رو در سطر های مجزا ذخیره کنیم
از این متد استفاده می شود، مثلا اگر قصد داشتیم اطلاعات یک دانشجو رو در فایل ذخیره کنیم
به گونه ای که هر ویژگی دانشجو مثل نام و نام خانوادگی در سطر اول، نمرات در سطر دوم،شماره دانشجویی در سطر سوم و...
. از این متد استفاده می کنیم.چیزی شبیه دکمه Enter در کیبورد هستش که وقتی میزنیم نشانه گر به سطر جدید می رود و ما می توانیم از سطر جدید شروع به نوشتن کنیم اینم همین طور هست.

مثال :
package www.javapro.ir;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
 
public  class  TestBufferedWriter {
 
     public  static  void  main(String[] args) {
           try {
                BufferedWriter  bw = new  BufferedWriter(new  FileWriter("javatutorial.txt"));
                bw.write("www.javalike.ir");
                bw.newLine();
                bw.write("https://t.me/javalike");
                bw.newLine();
                bw.write("Rahman zarei");
                bw.newLine();
                bw.write("rahman.zarie92@gmail.com");
                bw.close();
           } catch (IOException e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
           }
 
     }
 
}

خروجی: خروجی این برنامه بصورت یک فایل با نام و فرمت javatutorial.txt می باشد.تصویر(4)

آموزش کار با فایل در جاوا

توضیحات:

 
bw.write("www.javalike.ir");
bw.newLine();
bw.write("https://t.me/javalike");
bw.newLine();
bw.write("Rahman zarei");
bw.newLine();
bw.write("rahman.zarie92@gmail.com");
bw.close();
 
 • با متد write متن مورد نظر را درون فایل ریختیم.
 • با استفاده از متد newline به سطر بعد می رویم و همان طور که در تصویر 4 مشاهده می کنید بعد از نوشتن متن www.javalike.ir به سطر بعد رفته و متن https://t.me/javalike نوشته ایم و باز به سطر بعد رفته و....
 • پس اگر قصد داشتیم سطر به سطر اطلاعات خودمون رو در فایل ذخیره کنیم از متد newline استفاده می کنیم.
 این بخش از آموزش نیز تمام شد امیدوارم که مفاهیم رو واضع و روشن گفته باشم.نیاز به حل مثال بیشتر برای یادگیری دارید، خیلی توضیحات مهم نیست فقط حل مکرر مثال و تمرین چاره یادگیری است. سعی می کنم نمونه مثال تهیه کنم و در کانال و سایت قرار بدم.

پیروز باشید

 این جلسه آموزشی را می توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.
این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا

لینک دانلود
نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.
 بخشی از کتاب جلسه سی و چهارم - کلاس BufferedWriter را مشاده می کنید.برای دانلود بر روی لینک دانلود در پایین صفحه کلیک کنید
بخشی از کتاب جلسه سی و چهارم - کلاس BufferedWriter را مشاده می کنید
 بخشی از کتاب جلسه سی و چهارم - کلاس BufferedWriter را مشاده می کنید.برای دانلود بر روی لینک دانلود در پایین صفحه کلیک کنید
بخشی از کتاب جلسه سی و چهارم - کلاس BufferedWriter را مشاده می کنید
 بخشی از کتاب جلسه سی و چهارم - کلاس BufferedWriter را مشاده می کنید.برای دانلود بر روی لینک دانلود در پایین صفحه کلیک کنید
بخشی از کتاب جلسه سی و چهارم - کلاس BufferedWriter را مشاده می کنید
 بخشی از کتاب جلسه سی و چهارم - کلاس BufferedWriter را مشاده می کنید.برای دانلود بر روی لینک دانلود در پایین صفحه کلیک کنید
بخشی از کتاب جلسه سی و چهارم - کلاس BufferedWriter را مشاده می کنید
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر
ح
پنج شنبه بیست و یکم دی ۹۶
پاسخ
()
()
ح
با سلام براي درک بهتر مباحث فايل چه مطالبي از جاوا رو بايد بلد باشيم
شرکت سازنده