menusearch
javapro.ir
جستجو
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ پنج شنبه
(3)
(0)
جلسه بیستم - ارث بری در جاوا
جلسه بیستم - ارث بری در جاوا
آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا
در این جلسه  ارث بری را بررسی میکنیم:
ما از جلسه 1 تا 19 ابتدا با ابزارها و برنامه های مورد نیاز برای نوشتن یک برنامه به زبان جاوا و مباحث پایه ای جاوا آشنا شدیم،می توان گفت این مباحث پایه ای نظیر تعریف متغیرها،حلقه ها،شرط ها،متدهاو... در بین همه زبان های برنامه نویسی مشترک هستند،مهم ترین بخش که جاوا را با سایر زبان های برنامه نویسی متمایز میکند همین مبحث شی گرایی جاوا می باشد!!! که ارث بری یا وراثت جزیی از این بخش هستش. تمام سعی خودم رو میکنم این جلسه مهم را به زبان ساده بیان کنم!خب بریم سراغ اصل مطلب!

ارث بری یا وراثت!
ارث بری در برنامه نویسی جاوا یعنی چه؟!!! ارث بری یعنی یک کلاس از خصوصیات ( متدها و متغیرهای) کلاس دیگر استفاده کند!
ارث بری در جاوا مثل دنیای واقعی هست!!!! بزارید با مثالی از دنیای واقعی این مبحث را جا بندازم:
یک فرزند از پدر خود می تواند مال و منالی رو چه در زمان حیات و چه بعد از مرگ به ارث ببرد!!!:
 مثلا در زمان حیات پدر جعفر یک خانه + یک پراید دارد،جعفر چون فرزند پدرش هست میتونه در خانه پدر زندگی کنه و از امکانات منزل پدر استفاده کند و گهگاهی هم دزدکی پدر پراید رو از خونه خارج کنه و جیم بشه  تنها جعفر به دلیل این که  فرزند پدرش هست حق داره در خانه زندگی کند و حالا بره با پراید ی دور دوری هم کنه J مثلا گرگعلی پسر همسایه نمی تونه بیاد در خانه پدر جعفر زندگی کنه چون پدر جعفر بابای گرگعلی نیست!!! نتیجه میگیریم با یک رابطه پدر و فرزندی،فرزند میتونه از امکانات پدر استفاده ببرد در جاوا هم همین طور هست!!!! یعنی یک کلاس میتونه در صورتی از ویژگی ها و رفتار های کلاس دیگر استفاده کند که اون کلاس را به ارث ببرد ،کلاسی که ویژگی ها و رفتارهای کلاس دیگر را به ارث می برد کلاس فرزند یا زیر کلاس و کلاسی که کلاس فرزند از خصوصیات و رفتارهای آن استفاده میکند کلاس پدر می گوییم.
مثال: فرض کنید دو کلاس به نام A و B داریم،در صورتی کلاس A پدر کلاس B و B فرزند کلاس A هستش که کلاس B کلاس A را به ارث ببرد!!!!خب چطور یک کلاس می تواند کلاس دیگر را به ارث ببرد؟!!! پاسخ در ادامه آموزش!

کلمه کلیدی extends :
با استفاده از کلمه کلیدی extends یک کلاس می تواند ویژگی ها و رفتار های کلاس دیگر را به ارث ببرد.یعنی یک کلاس با استفاده از این کلمه کلیدی می تواند خودش را فرزند کلاس دیگر جا بزند! و اون کلاس نقش پدرش را بازی کند.
نحوه به ارث بردن دو کلاس را در زیر مشاهده میکنیم:

package javalike;
 
public class Child extends parent {
 
  }
 class Parent {
    
}

•    در این کد برنامه، کلاس Child  با استفاده از کلمه کلیدی extends کلاس Parent را به ارث برده است که با این کار کلاس Child فرزند کلاس Parent و کلاس Parent پدر کلاس Child شده است،به گونه ای که تمامی خصویات،ویژگیها و رفتار های کلاس Parent برای کلاس Child قابل دستیابی هستش.چیزی شبیه رابطه جعفر با پدرش 
•    در اصطلاحات ارث بری یا وراثت به کلاس پدر ،کلاس super،کلاس بزرگ،کلاس اصلی،کلاس پایه،پدربزرگ یا هر چیزی که نشان از بزرگی داره میگن  و به کلاس فرزند،کلاس sub ،زیر کلاس میگن و هر چیزی که جزیی از کل را نشان دهد.
•    در زیر نمونه کد دیگر که تنها اسمشون فرق میکنه مشاهده میکنید:

class Super {

}
class Sub extends Super {

}

•    کلاس Sub کلاس Super را به ارث برده است.یعنی کلاس Sub زیر کلاس یا فرزند کلاس Super هستش و Super پدر کلاس Sub می باشد.
•    قبل از کلمه کلیدی extends، نام کلاس فرزند (کلاسی که قصد داره از متغیرها و متدهای کلاس دیگر استفاده کند) و بعد از آن نام کلاس پدر (کلاسی که قراره یک کلاس از ویژگی ها و رفتارش استفاده ببرد) قرار میگیرد.یعنی این کلمه تنها در کلاس فرزند استفاده می شود برای به ارث بردن کلاس پدر.

class A {

}
class B extends A {

}

•    کلاس B فرزند کلاس A و  کلاس A پدر کلاس B هستش، زیرا کلاس B کلاس A را به ارث برده است.
•    در زیر یک مثال ساده کاربردی ارث بری یک کلاس از کلاس دیگر را بررسی میکنیم:

package  javalike;
class  Calculation {
   int  z;
    
   public  void  addition(int x, int y) {
      z = x + y;
      System.out.println("The sum of the given numbers:"+z);
   }
    
   public  void  Subtraction(intx, inty) {
      z = x - y;
      System.out.println("The difference between the given numbers:"+z);
   }
}

public  class  My_Calculation extends Calculation {
   public  void  multiplication(intx, inty) {
      z = x * y;
      System.out.println("The product of the given numbers:"+z);
   }
    
   public  static  void  main(String args[]) {
      int  a = 20, b = 10;
      My_Calculation demonew  My_Calculation();
      demo.addition(a, b);
      demo.Subtraction(a, b);
      demo.multiplication(a, b);
   }
}

خروجی:
The sum of the given numbers:30
The difference between the given numbers:10
The product of the given numbers:200

•    در این مثال دو کلاس به نام های  Calculation  و My_Calculationداریم،که کلاس My_Calculation کلاس Calculation را به ارث برده است،و طبق قانون رسما کلاس My_Calculation فرزند کلاس Calculation می شود و تمامی متغیرها و متدهای کلاس پدر یعنی Calculation برای کلاس فرزند یعنی My_Calculation  قابل دستیابی است.
•    کلاس Calculation دارای یک متغیر از نوع عدد صحیح به نام z و دو متد addition و Subtraction  هستند که هر دو متد دو پارامتر به عنوان ورودی میگیرن و اولی حاصل جمع و دومی حاصل تفریق دو عدد را در خروجی چاپ میکنند.
•    کلاس My_Calculation دارای یک متد به نام multiplication  می باشد که دو عدد صحیح از پارامتر ورودی خود میگیرد و حاصلضرب دو عدد را در خروجی چاپ میکند، و همچنین دارای متد main برای اجرای برنامه هستش،در متد main این کلاس دو متغیر محلی از نوع عدد صحیح به نام های a,b تعریف و مستقیم مقداردهی کرده ایم.بعد یک شی از کلاس  My_Calculation  به نام demo  ایجاد کرده ایم.حال با شی demo متدهای این کلاس یعنی addition, Subtraction, multiplication را صدا زده ایم!!! اما یک نکته مهم!!!در بدنه کلاس ما متدهای addition, Subtraction  پیاده سازی که نشده؟!!!چرا برنامه خطا نمیده؟!! پاسخش اینه که چون کلاس My_Calculation  کلاس Calculation را به ارث برده است یعنی کلاس My_Calculation فرزند کلاس Calculation می باشد و طبق قانون ارث بری وقتی یک کلاس کلاس دیگر را به ارث می برد می تواند از تمامی متدها و ویژگی های اون کلاس دسرسی داشته باشد بدون این که نیاز به پیاده سازی آنها در کلاس خود داشته باشد یعنی این متدها از پدر و استفاده از فرزند!مانند این است که پراید مال پدر جعفر بود اما جعفر هم ازش استفاده میکرد!!
•    در این برنامه وقتی ما یک شی از کلاس My_Calculation میسازیم،علاوه بر این که این شی حاوی ویژگی ها و رفتار های کلاس My_Calculation هستش،یک کپی از محتویات کلاس پدر خود Calculation را نیز در بر دارد،به همین خاطر از طریق شی ساخته شده از کلاس فرزند یعنی My_Calculation  می توان به ویژگی ها و رفتار های کلاس پدر یعنی Calculation دسرسی داشت.این مفهوم بصورت شکل در زیر آمده است:

آموزش برنامه نویسی جاوا به صورت تصویری

کلمه کلیدی super  :
کلمه کلیدی super شبیه کلمه کلیدی this هستش.در زیر جاهایی که کلمه کلیدی super استفاده می شود آمده است:
 • این کلمه کلیدی برای فرق گذاشتن بین اعضای هم نام (متغیرها و متدها) کلاس پدر و فرزند می باشد.اگه یادتون باشه کلمه کلیدی this نیز برای فرق گذاشتن بین متغیر محلی و نمونه کلاس بود،کلمه کلیدی super نیز درجاهایی که متغیرها یا متدهای کلاس فرزند و پدر همنام باشند برای صدا زدن متغیرها یا متدهای پدر از کلمه کلیدی super استفاده میکنیم.
 • کاربرد دیگر این کلمه کلیدی برای صدا زدن سازنده (constructor) کلاس پدر در کلاس فرزند می باشد.
یادآوری :
اعضای کلاس یعنی چه؟ به متغیرها و متدهای درون بدنه یک کلاس اعضای کلاس گفته می شود.


فرق گذاشتن بین اعضای هم نام کلاس پدر و فرزند:
هنگامی که یک کلاس،خصوصیات (متغیرها و متدها) کلاس دیگری را به ارث می برد، اگر اعضای کلاس پدر با اعضای کلاس فرزند همنام باشد،برای فرق گذاشتن بین ویژگی ها و رفتارهای کلاس پدر و فرزند از کلمه کلیدی super برای صدا زدن متغیرها و متدهای کلاس پدر استفاده میکنیم.
super.variable;
super.method();

 
 • با کلمه کلیدی super می توان متغیرها و متد های کلاس پدر را صدا زد و با این کار بین متغیرها و متدهای همنام کلاس پدر و فرزند فرق میگذاریم که از یکدیگر قابل تشخیص شوند.
در مثال زیر کاربرد کلمه کلیدی super را بررسی میکنیم:
 
package javalike;
class Super_class {
   intnum = 20;
 
   // display method of superclass
   publicvoid display() {
      System.out.println("This is the display method of superclass");
   }
}
 
publicclass Sub_class extends Super_class {
   intnum = 10;
 
   // display method of sub class
   publicvoiddisplay() {
      System.out.println("This is the display method of subclass");
   }
 
  publicvoidmy_method() {
      // Instantiating subclass
      Sub_class sub = new Sub_class();
 
      // Invoking the display() method of sub class
      sub.display();
 
      // Invoking the display() method of superclass
      super.display();
 
      // printing the value of variable num of subclass
      System.out.println("value of the variable named num in sub class:"+ sub.num);
 
      // printing the value of variable num of superclass
      System.out.println("value of the variable named num in super class:"+ super.num);
   }
 
   publicstaticvoid main(String args[]) {
      Sub_class obj = new Sub_class();
      obj.my_method();
   }
}

خروجی:
This is the display method of subclass
This is the display method of superclass
value of the variable named num in sub class:10
value of the variable named num in super class:20

در این برنامه دو کلاس به نام های  Super_class  و Sub_class داریم، کلاس Sub_class فرزند (زیر کلاس) کلاس Super_class می باشد،زیرا کلاس Sub_class ،کلاس Super_class را به ارث برده است یعنی کلاس Super_class پدر کلاس Sub_class  هستش و کلاس Sub_class به تمام ویژگی ها و رفتار های کلاس  Super_class دسرسی دارد.
 • کلاس Super_class دارای یک متغیر از نوع عدد صحیح به نام num ویک متد که پیامی را در خروجی چاپ میکند به نام display  دارد.
 • کلاس Sub_class نیز یک متغیر از نوع عدد صحیح و یک متد همنام با پدر خود  و متد دیگری به نام my_method دارد!!!
 

    Sub_class  sub = new  Sub_class();
 
      sub.display();
 
      super.display();

 • در بدنه کلاس Sub_class ، درون متد my_method ما یک شی از کلاس Sub_class به نام sub ایجاد کرده ایم.در بدنه این متد ،با استفاده از شی sub ، متد display درون کلاس Sub_class را صدا زده ایم و با کلمه کلیدی super متد display درون کلاس پدر Sub_class یعنی Super_class را صدا کرده ایم.در اینجا با وجود همنام بودن متد کلاس فرزند و پدر با استفاده از کلمه کلیدی super بین متد فرزند و پدر فرق گذاشته ایم با این کار متدهای همنام بین پدر و فرزند قابل تشخیص می شوند.
      System.out.println("value of the variable named num in sub class:"+ sub.num);
 
      System.out.println("value of the variable named num in super class:"+ super.num);

در اینجا نیز متغیر از نوع عدد صحیح در کلاس فرزند (Sub_class) و کلاس پدر (Super_class) همنام می باشد پس برای تمایز قائل شدن و قابل تشخیص بودن این متغیر که آیا مربوط به پدر (Super_class) هست یا فرزند(Sub_class) از کلمه کلیدی super برای صدا زدن متغیر کلاس پدر (Super_class) استفاده کرده ایم.برای صدا زدن متغیر num مربوط به کلاس  فرزند(Sub_class) از شی ایجاد شده از کلاس فرزندمون(Sub_class) یعنی sub استفاده کرده ایم.در خروجی مقدار این متغیر برای کلاس پدر (Super_class) و فرزند(Sub_class) متفاوت است یعنی برای کلاس فرزند(Sub_class) مقدار 10 و برای کلاس پدر  (Super_class)این متغیر مقدارش 20 می باشد.پی در اینجا با وجود همنام بودن متغیر کلاس پدر (Super_class) و فرزند(Sub_class) با کلمه کلیدی super بین ویژگی همنام پدر (Super_class) و فرزند(Sub_class) تمایز ایجاد کردیم.
  publicstaticvoid main(String args[]) {
      Sub_class obj = new Sub_class();
      obj.my_method();
   }

در پایان در متد main کلاس Sub_class یک شی از کلاس فرزند (Sub_class) ایجاد کرده و توسط شی متد my_method را صدا زده ایم با این کار تمام دستورات درون بدنه این متد اجرا می شود.
 
صدا زدن سازنده کلاس پدر :
اگر یک کلاس خصوصیات (متغیرها و متدهای) کلاس دیگر را به ارث ببرد،کلاس فرزند به صورت اتوماتیک در سازنده (constructor) خود،سازنده پیشفرض (default constructor) کلاس پدر خود را صدا میزند،حال اگر کلاس پدر علاوه بر سازنده پیشفرض (default constructor) ،سازنده پارامتر دار نیز داشت ،برای صدا زدن سازنده پارامتر دار (parameterized constructor) پدر در سازنده فرزند نیاز داریم که از کلمه کلیدی super در سازنده (constructor) فرزند برای صدازدن و مقداردهی به پارامترهای سازنده (constructor) پدر استفاده کنیم.
نحوه پیاده سازی و صدا زدن سازنده پارامتر دار پدر در سازنده فرزند:

super(values);
super(پارامترهای سازنده پدر)
نیازی به بکارگیری مستقیم نام سازنده (constructor) پارامتر دار پدر نیست تنها کافیست از کلمه کلیدی super که درون پرانتز جلوی آن پارامترهای سازنده (constructor) مورد نظر کلاس پدر قرار دارد را مقدار دهی کنیم.
 • در مثال ساده زیر نحوه صدا زدن سازنده کلاس پدر در کلاس فرزند با استفاده از کلمه کلیدی super بررسی می کنیم:

 
package javalike;
class Superclass {
   intage;
 
   Superclass(intage) {
      this.age = age;            
   }
 
   publicvoid getAge() {
      System.out.println("The value of the variable named age in super class is: " +age);
   }
}
 
publicclassSubclass extends Superclass {
   Subclass(intage) {
     super(age);
   }
   publicstaticvoid main(String args[]) {
      Subclass s = newSubclass(24);
      s.getAge();
   }
}

خروجی:
The value of the variable named age in super class is: 24
 • در این برنامه دو کلاس با نام های Superclass و Subclass  داریم،که Subclass  کلاس Superclass را به ارث برده است.
   Superclass(intage) {
     this.age = age;            
   }

در کلاس پدر یعنی Superclass یک سازنده(constructor) پارامتر دار تعریف شده است پس هر کلاسی که این کلاس را به ارث ببرد و فرزند این کلاس باشد لازم و اجرا است!! که سازنده (constructor) پارامتر دار این کلاس را در سازنده(constructor) خود صدا زند و آن را مقدار دهی کند.کار این سازنده(constructor) این است که این یک مقدار را به عنوان پارامتر ورودی میگیرد و آن را درون متغیر نمونه کلاس میریزد.
   publicvoidgetAge() {
      System.out.println("The value of the variable named age in super class is: " +age);
   }

 • متد getAge درون کلاس پدر Superclass مقدار age را در خروجی چاپ میکند.

publicclass Subclass extends Superclass {
 • در این خط کد کلاس Subclass خصوصیات کلاس  Superclass را به ارث می برد.

   Subclass(intage) {
      super(age);
   }

 • در این دستور سازنده (constructor) کلاسSubclass  را مشاهده میکنید،چون کلاس Superclass را به ارث برده است پس طبق قانون لازم است که سازنده پارامتر دار (parameterized constructor) پدر (Superclass) را در بدنه سازنده(constructor)  خود صدا زند،برای این کار از کلمه کلیدی super استفاده شده است که درون ورودی پرانتز آن یک متغیر قرار داده ایم.همان طور که می بینید اسمی از سازنده پارامتر دار پدر (Superclass) آورده نشده است و تنها با کلمه کلیدی super به این سازنده پارامتر دار پدر(Superclass)  اشاره کرده ایم.

  publicstaticvoid main(String args[]) {
      Subclass s = new Subclass(24);
      s.getAge();
   }

 • در متد main درون کلاس Subclass یک شی از این کلاس به نام s ساخته و به سازنده آن مقدار 24 را داده ایم و از طریق این شی متد getAge را صدا زده ایم.
رابطه IS-A  (IS-A Relationship):
گاهی چندین کلاس خصوصیات یک کلاس را به ارث می برند.در این حالت شی های ایجاد شده از این کلاس ها از نوع آن کلاس هستند و پدر همه آنها یکی است! برای درک بهتر میریم سراغ دنیای واقعی!!! در دنیای واقعی پستاندار،خزنده،پرنده همه حیوان هستند و سگ یک حیوان  پستاندار هستش!!! در اینجا یک هرم ایجاد شده است به گونه ای سگ زیر مجموعه پستاندار و همه پستاندار،خزنده و پرنده زیر مجموعه حیوان می باشند یعنی حیوان پدر پستاندار،خزنده و پرنده می باشد نمودار سلسه مراتب زیر را مشاهده کنید:
آموزش برنامه نویسی زبان جاوا بصورت تصویری
 • حیوان پدر پرنده می باشد.
 • حیوان پدر خزنده می باشد.
 • حیوان پدر پستاندار می باشد.
 • سگ نیز فرزند پستاندار و حیوان می باشد.
خب رابطه IS-A در اینجا چه کاربردی دارد؟!
ما با توجه  این نمودار می توانیم بگوییم:
پرنده یک حیوان است.
Bird IS-A Animal
خزنده یک حیوان است.
Reptile IS-A Animal
پستاندار یک حیوان است.
Mammal IS-A Animal
سگ یک پستاندار است.
Dog IS-A Mammal
از این رو سگ یک حیوان است.
Hence: Dog IS-A Animal
در اینجا IS-A یعنی این که نوع X از نوع Y است، در اینجا X نام شی و Y نام کلاس می باشد و در صورتی X از نوع Y هستش که X فرزند Y باشد.

اصطلاح IS-A در جاوا : گاهی تعدادی شی داریم و میخواهیم بفهمیم که این اشیا فرزند کلاس مورد نظر هست یا خیر،برای این کار دست به مقایسه شی با کلاس مورد نظر می زنیم ،که در اینجا رابطه IS-A ،یعنی این شی از نوع کلاس مورد نظر است. مثلا :
شی پستاندار از نوع حیوان است.
شی پرنده از نوع حیوان است.
اما شی صندلی از نوع حیوان نیست.
شی دمپایی از نوع حیوان نیست.
در کل رابطه IS-A دو جواب مثبت و منفی (درست یا نادرست) به ما می دهد میگه فلان شی از نوع کلاس مورد نظر است یا خیر.
 • میدونم شاید هنوز مفهوم جا نیانداختم و گنگ باشه اصلا نگران نباشید ادامه را بخوانید حلش میکنیم.
به مثال زیر توجه کنید:در اینجا تمام مثال هایی که در دنیای واقعی از حیوانات زدیم رو بصورت کد برنامه نویسی مشاهده میکنید.
package javalike;
 
publicclass Animal {
}
 
 class Mammalextends Animal {
}
 
 class Reptile extends Animal {
}
 
 class Dog extends Mammal {
}

 • در اینجا چهار کلاس داریم که دو کلاس Mammal  و Reptile  وخصوصیات کلاس Animal به ارث برده اند و همچنین کلاس Dog خصوصیات کلاس Mammal به ارث برده است.
بر اساس مثال بالا ،اصلاحات شی گرایی زیر همگی درست و true هستند:
 • کلاس Animal پدر کلاس Mammal است.
 • کلاس Animal پدر کلاس Reptile است.
 • کلاس های Mammal و Reptile فرزندان کلاس Animal هستند.
 • کلاس Dog فرزند هر دو  کلاس Animal  و Mammal است.
 • کلاس Mammal پدر کلاس Dog است.
حالا اگر رابطه IS-A را برای این کلاس ها در نظر بگیریم بصورت زیر است:

Mammal IS-A Animal
Mammle   یک Animal است. (پستاندار یک حیوان است)
 Reptile IS-A Animal
Reptile یک Animal است. (خزنده یک حیوان است)
Dog IS-A Mammal
Dog یک Mammal است. (سگ یک پستاندار است)
Hence: Dog IS-A Animal
از این رو: dog یک حیوان است ( از این رو چون سگ فرزند پستاندار و پستاندار فرزند حیوان هستش ، پس سگ یک حیوان است به نوعی حیوان پدربزرگ سگ هستش)

با استفاده از کلمه کلیدی extends ، کلاس فرزند می تواند به تمام خصوصیات کلاس پدر دسرسی داشته باشد به جز خصوصیات،ویژگی هاو رفتار های که از نوع private در کلاس پدر باشند.مثل اینکه گویا پدر جعفر پراید را از حالت public به private تغییر داده و یک قفل بزرگی دمش زده و جعفر دیگه نمیتونه دزدکی پراید رو از خونه خارج کنه
تا اینجا رابطه IS-A را بصورت کلامی و تئوری یادگرفتیم حالا برای درک بهتر سراغ مثال کاربرد این اصطلاح برای مقایسه نوع اشیا با یک کلاس می رویم:
نکته مهم : برای مقایسه یک شی که ایا از نوع کلاس مورد نظر است یا خیر از دستور زیر استفاده میکنیم:

instanceof

سمت چپ دستور بالا نام شی و سمت راست آن نام کلاس آورده می شود.
مثلا فرض کنید شی ای از کلاس Dog به نام jesi ساخته ایم! حالا میخوایم بدونیم آیا jesi قصه ما از نوع حیوان هستش یا خیر؟!!بصورت زیر عمل میکنیم:

jesiinstanceof Animal

 • معنی این خط کد، یعنی آیا شی jesi از نوع کلاسAnimal  هستش؟! که این دستور دو جواب true یا false به ما برمیگرداند. اگر شی jesi فرزند،نوه،نتیجه و... کلاس Animal بود،مقدار true برمیگرداند و در غیر این صورت جواب false به ما می دهد.
 • شکل کلی استفاده از دستور instanceof  که معنای اصطلاح رابطه IS-A را در جاوا می دهد بصورت زیر است:
objectNameinstanceof className
نام شی مورد نظر instanceof نام کلاس مورد نظر 
ادامه این جلسه آموزشی را می توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.
این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا

لینک دانلود
نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.
 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز